!DOCTYPE html>

Dobré správy od innogy
scroll
Pokračovať na www.innogy.sk

S innogy Energetickým poradenstvom môžete aj vy ušetriť až 200 eur ročne.

Ak ste náruživý sprchovač, fanatický rozsvecovač, televízny zaspávač, zimomravý zatepľovač alebo nočný nabíjač, máme pre vás dobré spravý. Svoje radosti si môžete užívať tak ako doteraz a vďaka inováciam od innogy ušetríte na energiách.

Chcem ušetriť

Ako ušetrím bez toho, aby som sa musel obmedzovať?

Pošleme k vám profesionálneho innogy Experta, ktorý pre vás bezplatne vyhodnotí energetickú efektívnosť vašej domácnosti.

innogy Expert sa zameria na všetky oblasti, ktoré môžu byť príčinou vysokých výdavkov na domácnosť:

Po odhalení príčin zvýšených výdavkov vo vašej domácnosti vám innogy Expert odporučí moderné a inovatívne technológie, ktoré sú dostupné za pár centov mesačne a pritom vám pomôžu okamžite začať šetriť.

Ilustračný príklad: Ročná úspora 200 eur na energiách je vypočítaná na reálnom príklade dvojčlennej domácnosti v 5-izbovom dome s obytnou plochou 170 m2, ktorá využila 3 riešenia innogy Slovensko s. r. o. Úspora 200 eur predstavuje čistú úsporu po odpočítaní výdavkov na zabezpečenie riešení od innogy Slovensko s. r. o. Uvedený zákazník si prenajal 12 ks LED žiaroviek, ktorými svieti v každej izbe v priemere 2,66 hodiny denne. Zároveň si objednal 1 súbor zásuviek v rámci služby Úsporný režim. Zákazník tiež zmenil dodávateľa plynu na innogy Slovensko s. r. o. a objednal si produkt EXTRA 20. Pri výpočte finančnej úspory za elektrinu bol použitý cenník dodávky elektriny pre domácnosti po zohľadnení zľavy 7 %, ktorú zákazníkom ponúkame s produktom Úspora. Pri vyčíslení finančnej úspory zákazníka za plyn boli na porovnanie použité: cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/2/2016 spoločnosti SPP uverejnený na webovej stránke spoločnosti a cena za dodávku plynu, ktorú zákazník využíva v prípade, ak si od innogy Slovensko s. r. o. objedná produkt EXTRA 20.

Ako prebieha innogy Energetické poradenstvo?
Je to jednoduché!

1. Náš operátor vás skontaktuje a dohodne si s vami čas návštevy innogy Experta.

2. Pred návštevou vám innogy Expert zavolá a potvrdí si s vami čas svojej návštevy.

3. Expert vás navštívi a vykoná merania a analýzu energetických ukazovateľov vo vašej domácnosti.

4. innogy Expert vám odovzdá komplexnú výstupnú správu a odporučí riešenia zistených nedostatkov.

Chcete vedieť viac o innogy Energetickom poradenstve?

Zoznámte sa s innogy innogy je silná a sebavedomá značka, ktorá kráča s dobou a určuje nové trendy v energetike.
Prinášame inovatívne produkty a služby, ktoré vám pomáhajú zvyšovať úspory vašej domácnosti.

Každý deň dodávame energiu miliónom zákazníkov v Európe.

Začnite šetriť už teraz Spoznajte innogy