!DOCTYPE html>

Moderná domácnosť | innogy.sk
scroll
Pokračovať na www.innogy.sk

Modernizujte svoj domov z úspor za energie.

Kto by si nechcel vylepšiť svoje bývanie bez toho, aby musel rozbíjať prasiatko? S úspornými inováciami od innogy môžete financovať modernizáciu svojej domácnosti z toho, čo ušetríte na energiách.

Chcem modernizovať

Ako financovať modernizáciu domácnosti z úspor za energie?

Stačí si objednať bezplatné innogy Energetické poradenstvo a pošleme k vám innogy Experta, ktorý vyhodnotí energetickú efektívnosť vašej domácnosti.

innogy Expert u vás doma preskúma všetky oblasti, ktoré môžu byť príčinou vysokých nákladov na chod domácnosti:

Po identifiácii oblastí, v ktorých môžete ušetriť, vám innogy Expert vypracuje na mieru Plán modernizácie domácnosti. Ak sa ho budete držať, postupným zavádzaným úsporných inovácií od innogy môžete modernizovať svoju domácnosť z peňazí, ktoré vďaka nim ušetríte na energiách.

Ako prebieha innogy Energetické poradenstvo?
Je to jednoduché!

1. Náš operátor vás skontaktuje a dohodne si s vami čas návštevy innogy Experta.

2. Pred návštevou vám zatelefonuje innogy Expert a potvrdí si s vami čas svojej návštevy.

3. Pri osobnej návšteve innogy Expert urobí merania a analýzu energetických ukazovateľov vo vašej domácnosti.

4. innogy Expert vám odporučí riešenia zistených nedostatkov a vypracuje na mieru Plán modernizácie domácnosti.

Chcete vedieť viac o innogy Energetickom poradenstve?

Zoznámte sa s innogy innogy je silná a moderná značka, ktorá kráča s dobou a určuje nové trendy v energetike.
Prinášame vám inovatívne produkty, služby a riešenia, ktoré vám pomáhajú zvyšovať úspory, bezpečnosť a komfort vašej domácnosti

Každý deň dodávame energiu a inovácie miliónom zákazníkov v Európe.

Začať s modernizáciou Prejsť na innogy.sk