Linka innogy

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 7.00 - 18.00hod. (okrem dní pracovného voľna). Volanie zo zahraničia:
+421 55 783 5635. 
Naši operátori vám radi pomôžu.

Rezervácia stretnutia

Naplánujte si svoju návštevu v Zákazníckom centre na konkrétny deň a hodinu cez online aplikáciu.  

Zákaznícke centrá

Adresa, otváracie hodiny a ďalšie informácie o Zákazníckych centrách, v ktorých môžete svoje požiadavky vybaviť osobne.

24h Poruchová linka

Detailné informácie o non-stop poruchovej linke distribútora plynu.

Linka zónovej regulácie

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok, 8.00 – 18.00 (okrem dní pracovného voľna). Asistenčná linka pre zákazníkov so zónovou reguláciou vykurovania.

Linka bezpečného predaja

Na linke vám zabezpečíme komplexnú podporu pri overovaní totožnosti a postupov podomového predajcu alebo nášho innogy Experta .

Linka asistenčných služieb KV

Non-stop pomoc pri havarijných situáciách v domácnosti pre tých, ktorí využívajú akúkoľvek službu Karty výhod.

Online chat podpora

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 8.00 - 16.00 hod. (okrem dní pracovného voľna).
Vaše požiadavky vyriešte prostredníctvom online služby, ktorou komunikujete s našim pracovníkom.

 

Obchodné zastúpenie innogy pre domácnosti na strednom a západnom Slovensku

 

BRATISLAVA
Seberíniho 1, 821 04

Poverená vedením:
Bc. Alena Nociarová
E: nociarova_alena@vseas.sk

TRENČÍN
Jesenského 12, 911 01

Vedúca:
Lenka Reisig
E: reisig_lenka@vseas.sk

NITRA
Piaristická 2, 949 01

Poverený vedením:
Mgr. Vladimír Višňovský
E: visnovsky_vladimir@vseas.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Jegorovova cesta 29 A, 974 01

Vedúca:
Jarmila Sedliaková
E: sedliakova_jarmila@vseas.sk

ŽILINA
Národná 4, 010 01

Vedúca:
Mgr. Nora Tóthová
E: tothova_nora@vseas.sk

PODPORA
PODNIKATEĽOV


Pre podporu podnikateľov, prosíme, kontaktujte našu Linku innogy
0850 123 998

Prosíme Vás, aby ste si stretnutie v kancelárii obchodného zastúpenia dohodli vopred na uvedenom kontakte.

 

Napíšte nám

Ochrana osobných údajov

 

Zodpovedná osoba zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@innogy.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice.Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.