Rich Text

Akcie
Linka innogy

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 8.00 - 18.00hod. (okrem dní pracovného voľna). Volanie zo zahraničia: + 421 55619 3685.Naši operátori vám radi pomôžu.

Online chat podpora

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 8.00 - 16.00 hod. (okrem dní pracovného voľna).
Vaše požiadavky vyriešte prostredníctvom online služby, ktorou komunikujete s našim pracovníkom.

Zákaznícke centrá

Adresa, otváracie hodiny a ďalšie informácie o Zákazníckych centrách, v ktorých môžete svoje požiadavky vybaviť osobne.

Rezervácia stretnutia

Naplánujte si svoju návštevu na Zákazníckom centre na konkrétny deň a hodinu cez online aplikáciu.  

24h Poruchová linka

Detailné informácie o non-stop poruchovej linke distribútora plynu.

Linka bezpečného predaja

Na linke vám zabezpečíme komplexnú podporu pri overovaní totožnosti a postupov podomového predajcu alebo nášho Energetického poradcu .

Linka asistenčných služieb KV

Non-stop pomoc pri havarijných situáciách v domácnosti pre tých, ktorí využívajú akúkoľvek službu Karty výhod.

Obchodné zastúpenia innogy na strednom a západnom Slovensku

 

BRATISLAVA
Seberíniho 1, 821 04

Zodp. osoba: Bc. Svetlana Mikulášová
M: 0905 230 797
E: mikulasova_svetlana@vseas.sk

TRENČÍN
Legionárska 4, 911 01

Zodp. osoba: Lenka Reisig
M: 0905 394 178
E: reisig_lenka@vseas.sk

NITRA
Piaristická 2, 949 01

Zodp. osoba: Mgr. Tibor Halasi
M: 0905 742 710
E: halasi_tibor@vseas.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Námestie SNP 3, 974 01

Zodp. osoba: Karol Grün
M: 0905 291 665
E: grun_karol@vseas.sk

ŽILINA
Národná 4, 010 01

Zodp. osoba: Mgr. Nora Tóthová
M: 0918 913 407
E: tothova_nora@vseas.sk

Prosíme Vás, aby ste si stretnutie v kancelárii obchodného zastúpenia dohodli vopred na uvedenom kontakte.

 

Napíšte nám