V termíne do 7.1.2022 bude na zákazníckom centre Humenné neprítomný predajca pre podnikateľov.  Vašu požiadavku vybavíme telefonicky na zákazníckej linke 0850123333, alebo na Zákazníckom centre v Michalovciach.

V termíne od 3.1.2022 do 7.1.2022 bude na zákazníckom centre Spišská Nová Ves neprítomný predajca pre podnikateľov.  Vašu požiadavku vybavíme telefonicky na zákazníckej linke 0850123333.

Podmienky vstupu:
  • prekrytie horných dýchacích ciest Respirátorom FFP2
  • maximálny počet osôb je obmedzený, aby sme dodržali plochu aspoň 25 m2 na jedného zákazníka  

 

Rezervovať stretnutie

Miesto stretnutia:

Vyberte si, ktoré Zákaznícke centrum chcete navštíviť: