DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Vážení zákazníci, naše Zákaznícke centrá sú opäť otvorené a radi Vás v nich obslúžime

Prosíme Vás o trpezlivosť a disciplínu pri dodržiavaní prijatých opatrení, ktoré zvýšia Vašu bezpečnosť a pomôžu predchádzať šíreniu koronavírusu.

OPATRENIA PLATNÉ OD 15. 10. 2020:
Vstup je prioritne povolený jednej osobe. Druhá osoba môže vstúpiť len v prípade, že ide o vyriešenie prepisu alebo doprovod staršej osoby.
• Vstup je možný len s ochranou tváre a rúk: Zákazník musí mať prekryté ústa a nos. Zároveň je potrebné, aby mal rukavice alebo použil dezinfekčný prostriedok, ktorý je k dispozícii pri vstupe do Zákazníckeho centra.
• Pri dosiahnutí maximálneho povoleného počtu zákazníkov podľa aktuálnych pravidiel pre vnútorné prevádzky, môže byť vstup obmedzený.
• Je potrebné dodržiavať vzájomný 2 metrový odstup.
Platba v pokladni je možná len platobnou kartou.

V záujme Vašej ochrany a pohodlia Vám odporúčame naďalej využívať naše online služby.

 

ZC-Bardejov
Radničné námestie 9
085 01, Bardejov
ZC-Bardejov-vedúci

Ing. Peter Revický vedúci ZC Bardejov

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Humenné
Námestie slobody 24
066 01, Humenné
ZC-Humenné-vedúci

Ing. Mária Buríková vedúca ZC Humenné

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Košice
Hollého 3
040 01, Košice
ZC-Košice-vedúci

Ing. Vladimír Štuň vedúci ZC Košice

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Michalovce
Štefánikova 2
071 01, Michalovce
ZC-Michalovce-vedúci

Katarína Ďurová vedúca ZC Michalovce

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01, Poprad
ZC-Poprad-vedúci

Mgr. Andrea Olekšáková vedúca ZC Poprad

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Prešov
Levočská 3
080 01, Prešov
ZC-Prešov-vedúci

Stanislava Bak Lorenčíková vedúca ZC Prešov

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Rožňava
Šafárikova 2
048 01, Rožňava
ZC-Rožňava-vedúci

Zdenka Krausová vedúca ZC Rožňava

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Spišská Nová Ves
Zimná 34
052 01, Spišská Nová Ves
ZC-Spišská Nová Ves-vedúci

Tatiana Daráková vedúca ZC Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Trebišov
M. R. Štefánika 1515
075 01, Trebišov
ZC-Trebišov-vedúci

Nóra Buhajová vedúca ZC Trebišov

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia

Vybavíme pre vás:

 • uzatvorenie novej Zmluvy o dodávke elektriny
 • ukončenie zmluvného vzťahu
 • zmenu v zmluvných údajoch
 • úpravu zálohovej platby
 • zmenu v spôsobe platby záloh a vyúčtovania
 • prešetrenie sťažnosti
 • požiadavky na vyjadrenia k novým odberom, zapojenie odberu
 • uzatvorenie dohody o splácaní dlhu
 • výmenu merania so zmenou produktu
 • výmenu merania z jednofázového na trojfázový

Poradíme vám:

 • pri výbere vhodného produktu
 • pri vyplňovaní potrebných formulárov
 • ako úsporne využívať elektrinu

Poskytneme vám informácie o:

 • produktoch a cenách elektriny
 • podmienkach priznania produktov
 • podmienkach pripojenia nového odberu
 • spôsobe ukončenia odberu
 • rozpise záloh
 • fakturácii
 • termínoch odpočtov
 • časových pásmach vysokej a nízkej tarify
 • potrebných dokladoch pre vybavenie požiadavky na nový odber, na zmenu výkonu
 • potrebných dokladoch pre uzatvorenie novej Zmluvy na dodávku elektriny, pre zmenu zmluvných údajov, produktu
 • stave riešenia technickej požiadavky
 • riešení prípadnej sťažnosti
 • ostatných našich službách