Modrý plyn je rovnaký plyn aký používate u vás doma na varenie, vykurovanie domácnosti alebo ohrev vody. Pre vás je však vždy výhodnejší a šetríte s ním svoje financie. Zmluvne vám garantujeme, že počas celej doby jeho využívania bude vaša cena vždy výhodnejšia ako maximálne ceny za dodávku plynu stanovené ÚRSO.
Modrý plyn môžete získať prostredníctvom plynového produktu DOMA.

Šetrite doma s produktom DOMA

Objednajte si ešte dnes produkt DOMA a využite mimoriadnu zľavu vo výške 15 % oproti základnému cenníku za dodávku plynu (odkaz na cenník). Na energiách tak ušetríte ešte viac ako doteraz. Zmluvne vám garantujeme, že počas celej doby viazanosti (24 mesiacov) bude naša ponuka výhodnejšia ako maximálne ceny za dodávku plynu stanovené ÚRSO. Ponuka zľavy 15 % na produkt Modrý plyn platí pre všetkých nových zákazníkov, ktorí sa práve rozhodujú pre dodávateľa energií, alebo uvažujú o zmene svojho súčasného dodávateľa.

Cena produktu DOMA, bude podľa jednotlivých taríf nasledovná:

mimoriadna15%zľava

Tarifa Spotreba Cena za dodávku plynu
(EUR/kWh bez DPH)
D1 0 - 2 138 kWh
(do 200 m3)
0,0169 €
D2 2 138 kWh do 18 173 kWh
(200 m3 do 1 700 m3)
0,0173 €
D3 18 173 kWh do 42 760 kWh
(1700 do 4 000 m3)
0,0164 €
D4 42 760 kWh do 69 485 kWh
(4 000 m3 do 6 500 m3)
0,0172 €
D5 69 485 kWh do 85 000 kWh
(6 500 m3 do 7 951 m3)
0,0188 €
D6 85 000 kWh do 100 000 kWh
(7 951 m3 do 9 355 m3)
0,0188 €
D7 100 000 kWh do 300 000 kWh
(9 355 m3 do 28 064 m3)
0,0188 €
D8 300 000 kWh do 641 400 kWh
(28 064m3 do 60 000m3)
0,0188 €

Všetky ceny v tabuľke sú už po uplatnení zliav.

Doplňujúce informácie

  • Ak ste odberateľ v tarife D5 až D8, teraz vám pripravíme ešte výhodnejšiu ponuku.
  • Zľava s produktom Plyn DOMA z cenníkových cien platí počas prvých 12 mesiacov viazanosti.
  • Po ukonční platnosti zvýhodnenej ceny sa uplatňuje na dodávku Cenník zemného plynu „E“.
Ceny plynu platné pre rok 2018

Produkt DOMA si môžete objednať:

Chcete šetriť v domácnosti ešte viac?

Bezplatné innogy Energetické poradenstvo vám pomocou analýzy domácnosti a vďaka inovatívnym technológiám dokáže ušetriť až 200 eur ročne.