Pripojenie nového odberného miesta na plyn

V prípade, že ste sa rozhodli sami prejsť kompletným administratívnym procesom vybavovania pripojenia na plyn, poradíme vám, ako postupovať krok za krokom. Nižšie nájdete podrobnejšie pokyny pre žiadateľov o pripojenie k distribučnej sieti. Postup pripojenia nového odberného miesta pre fyzické a právnické osoby. Všetky formuláre potrebné k vybaveniu pripojenia nového odberného miesta nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. V prípade otázok vám radi poradíme s novým pripojením odberného miesta prostredníctvom e-mailu info@innogy.sk alebo osobne na Zákazníckych centrách, kde získate všetky potrebné informácie a formuláre. Skontaktovať sa s nami môžete aj telefonicky na Zákazníckej linke innogy 0850 123 998.

 

Ako postupovať pri technickej zmene?

V prípade technickej zmeny (rekonštrukcie existujúceho odberného plynového zariadenia, či presunu meradla zemného plynu) vám nasledujúci leták poskytne základné informácie o postupe jej realizácie.

 

 

 

 

Platiť menej za plyn hneď po pripojení je veľmi jednoduché

Ak chcete hneď po pripojení odberného miesta platiť menej za dodávku plynu a ušetriť, objednajte si jeden z našich produktov Modrého plynu. Stačí ak navštívite niektoré zo Zákazníckych centier alebo nám zavoláte na Zákaznícku linku innogy 0850 123 998. Získate od nás zľavu z cenníka a všetky ostatné úkony vyriešime za vás. Dnes sa už nemusíte viazať na ponuku dominantného dodávateľa na trhu. Svojho dodávateľa plynu si totiž môžete vybrať priamo po pripojení na distribučnú sústavu.

 

Späť