O vzniku zemného plynu existuje viacero teórií. Najčastejšou je teória, že plyn sa postupne uvoľňoval pri vzniku uhlia alebo ropy ako dôsledok postupného rozkladu organického materiálu.

Uctievanie nálezísk plynu v starovekom Grécku

Skôr než ľudia zemný plyn poznali, bol opradený rôznymi tajomstvami. Občas sa stalo, že plyn vyvierajúci zo zemskej kôry zapálil blesk. Takýto oheň bol pre rané civilizácie záhadou a tak sa stal predmetom mýtov a povier.

Jeden z najslávnejších takýchto ohňov bol objavený pastierom kôz približne 1 000 rokov pred naším letopočtom v starovekom Grécku na hore Parnas. Gréci verili, že plameň má božský pôvod a vystavali nad ním chrám. Obývala ho veštkyňa, ktorá nad plameňom vynášala proroctvá. Takéto typy plameňov sa objavili aj v náboženstvách Indie a Perzie.

Vo svoj prospech dokázali prvýkrát zemný plyn využiť Číňania okolo roku 500 pred naším letopočtom. Keď našli miesta, z ktorých unikal plyn na povrch, z bambusových výhonkov vytvorili jednoduché potrubie. Pomocou neho varili morskú vodu, z ktorej sa varením oddeľovala soľ a získavali tak pitnú vodu.

 
 

Deň plynárenstva na Silvestra

Prvou krajinou, ktorá začala zemný plyn využívať komerčne, bola Veľká Británia. Okolo roku 1785 sa plyn vyrobený z uhlia začal využívať na osvetlenie domov a ulíc.

Za deň vzniku plynárenstva je považovaný silvestrovský večer v roku 1813, keď sa po prvýkrát rozsvietili lampy plynového osvetlenia na londýnskom Westminsterskom moste.

Oblasť plynárenstva prešla vo svojej histórii dvomi hlavnými vývojovými smermi. Prvá bola etapa svietiplynu, ktorý sa vyrábal z uhlia alebo kvapalných uhľovodíkov. Svietiplyn sa prestal používať vo väčšine krajín v 2. polovici 20. storočia. Druhú etapu predstavuje samotný zemný plyn, ktorý je dnes distribuovaný odberateľom.

 

Druhy plynu