Slovenský trh s plynom

Od 1. júla 2007 došlo na Slovensku k úplnej liberalizácii (otvoreniu) trhu s plynom. Znamená to, že možnosť vybrať si svojho dodávateľa plynu už majú všetci zákazníci.

Zároveň došlo k unbundlingu, teda oddeleniu distribúcie plynu (fyzický tok) od jeho predaja (obchodný tok).

 
 

Predaj plynu

innogy Slovensko je najväčším konkurenčným dodávateľom na slovenskom trhu. Našim zákazníkom poskytujeme nielen služby v oblasti predaja plynu, ale prostredníctvom Zmlúv o združenej dodávke zabezpečujeme aj záležitosti súvisiace s jeho distribúciou.

 
 

Distribúcia plynu

Transport plynu ku zákazníkom je realizovaný prostredníctvom viacerých subjektov na trhu s plynom.

 
 

Preprava

Slovenský prepravný systém plynu je súčasťou medzinárodnej prepravnej siete. Prepravný plynovod na Slovensku prevádzkuje spoločnosť eustream, a.s.

 
 

Distribúcia

Z prepravného plynovodu sa plyn dostáva do slovenskej distribučnej siete, z ktorej sa plynovodmi distribuuje priamo k zákazníkom. Sieť prevádzkuje spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.

Táto spoločnosť zabezpečuje distribúciu plynu pre všetkých zákazníkov na Slovensku bez ohľadu na to, kto je ich dodávateľ plynu, teda od koho plyn nakupujú.

 
 

Skladovacie kapacity

Ďalším dôležitým subjektom na našom trhu je spoločnosť Nafta, a.s. Prevádzkuje najväčšie množstvo podzemných zásobníkov, ktorých úlohou je vykrytie sezónnych rozdielov v spotrebe plynu.

 

Späť