Zvýšte si zľavu z ceny plynu online

Za každé odberné miesto, ktoré prihlásite online, získate navyše 15 €.

Stačí, ak:

  • zmluvu uzavriete prostredníctvom ONLINE formulára a odošlete nám ju do 31. decembra 2017,
  • vyberte si akýkoľvek variant produktu BONUS s tarifou D2, D3, D4, D5, D6, D7 alebo D8 (využitie plynu na ohrev vody alebo na vykurovanie).

Prípady, kedy nie je možné uzatvoriť zmluvu cez online formulár:

  • nové odberné miesta, kde v minulosti neprebiehala dodávka zemného plynu,
  • opätovné pripojenie odberného miesta,
  • ani prepis so zmenou dodávateľa.

Odmena Vám bude vyplatená poštovou poukážkou na Vašu korešpondenčnú adresu do troch týždňov od splnenia podmienok. Na Vaše otázky radi zodpovieme na Zákazníckej linke innogy 0850 123 998 alebo na info@innogy.sk.

Po začatí dodávky Modrého plynu zašleme každému z vás odmenu. Podmienkou vyplatenia je, aby ste mali v čase vyplatenia odmeny platne uzatvorenú zmluvu s innogy Slovensko.

Ak už ste zákazníkom innogy Slovensko a máte záujem o niektorý z našich produktov, Vaše otázky radi zodpovieme aj na info@innogy.sk.