innogy Energetické poradenstvo
odhalí všetky slabiny
vašej domácnosti.

Presvedčilo sa o tom už viac ako 60 000 domácností na Slovensku. Staňte sa aj vy jednou z nich a využite bezplatnú službu Energetické poradenstvo.

Vďaka Energetickému poradenstvu sme už pomohli ušetriť viac ako 60 000 domácnostiam.

Chcem ušetriť
 

Čo je to Energetické poradenstvo?

innogy Energetické poradenstvo je unikátna a bezplatná služba, ktorá sa vykonáva
vo forme obhliadky domácnosti innogy Expertom.
Výsledkom obhliadky je tzv. Energetický plán domácnosti, ktorú innogy Expert odovzdá
zákazníkovi s vysvetlením jej jednotlivých častí.
innogy Expert navrhne jednej domácnosti úsporu v priemere až 200 € ročne.*
* Ilustračný príklad

Mladý manželský pár Martin a Veronika z Prešova býval v staršom 5 izbovom dome zdedenom po starých rodičoch. Obytná plochy domu bola 170 m2.

Po návšteve innogy Experta Martin s Veronikou využili 3 navrhnuté riešenia z Energetického plánu domácnosti:

  • - prenajali si 12 LED žiaroviek, ktorými svietili v každej izbe v priemere 2,66 hodín denne
  • - prenajali si 1 sadu zásuviek v rámci služby Úsporný režim
  • - zmenili dodávateľa plynu na innogy Slovensko s.r.o a objednali si produkt EXTRA 20

Úspora 200 € ročne predstavuje ich čistú úsporu po odpočítaní výdavkov na zabezpečenie riešení od innogy Slovensko s.r.o.

Pri výpočte finančnej úspory v elektrine bol použitý Cenník dodávky elektriny pre domácnosti po zohľadnení zľavy 7 %, ktorú zákazníkom ponúkame s produktom Úspora. Pri vyčíslení finančnej úspory zákazníka v plyne boli pre porovnanie použité Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/2/2016 spoločnosti SPP uverejnený na web stránke spoločnosti a cena za dodávku plynu, ktorú zákazník využíva v prípade, ak si od innogy Slovensko s.r.o. objedná produkt EXTRA 20. Chcem ušetriť

Počas návštevy sa innogy Expert zameriava najmä na tie oblasti,
ktoré majú priamy vplyv na vysoké výdavky domácnosti:

Zdravé
a optimálne
osvetlenie
Výroba tepla
a úsporné
vykurovanie
Efektívne
využívanie
energií
Zdravé
a optimálne
osvetlenie
Výroba tepla
a úsporné
vykurovanie
Efektívne
využívanie
energií

a navrhne dostupné a inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia
zefektívnenie chodu domácnosti, ako napríklad:

Úsporný režím pre elektroniku
domácnosti na základe ich spotreby
v pohotovostnom režíme

Spôsoby pre efektívne využívania
vody v domácnosti
(s priamym vplyvom na spotrebu
energií pre jej ohrev)

Možnosti pre využívanie
Obnoviteľných zdrojov energií

Úsporne vykurovanie
a jeho inteligentné ovládanie

Ochrana domácnosti pred únikom
nebezpečných plynov a požiarom

Ďalšie služby pre pohodlie
domácnosti a ešte vyššiu úsporu


Viac infomácii o innogy Energetickom poradenstve a užitočné tipy
pre úsporu v domácnosti nájdete na stránke

innogyporadenstvo.sk
 

Kto je innogy Expert?

Analytik stavu každej
domácnosti

Navrhuje riešenia na mieru každej domácnosti, podľa jej aktuálnych výdavkov, stavu a veku
domácnosti, požiadaviek rodiny.

Špecialista so skúsenosťami
z terénu

Navštívi ročne stovky
domácností po celom Slovensku
- v malých dedinkách i veľkých
mestách.

Odborník v energetike

Neustále sa vzdeláva, svoje
zistenia podkladá výpočtami
a faktmi, porovnáva svoje
skúsenosti s kolegami.

Zberateľ spätnej väzby

Záleží mu na názore ostatných,
zbiera pozítivne i negatívne
referencie a na základe nich sa
neustále zlepšuje.

Vnímavý poslucháč

Pozorne si vypočuje svojich
klientov a aj na základe ich
podnetov sa zameria na
jednotlivé problémy domácnosti.

Slušný hosť

Návštevu v domácnosti si
dohaduje vopred prostredníctvom
call centra, chodí vždy načas
a pripravený.

Analytik stavu každej
domácnosti

Navrhuje riešenia na mieru každej
domácnosti, podľa jej aktuálnych
výdavkov, stavu a veku
domácnosti, požiadaviek rodiny.

Špecialista so skúsenosťami
z terénu

Navštívi ročne stovky
domácností po celom Slovensku
- v malých dedinkách i veľkých
mestách.

Odborník v energetike

Neustále sa vzdeláva, svoje
zistenia podkladá výpočtami
a faktmi, porovnáva svoje
skúsenosti s kolegami.

Zberateľ spätnej väzby

Záleží mu na názore ostatných,
zbiera pozítivne i negatívne
referencie a na základe nich sa
neustále zlepšuje.

Vnímavý poslucháč

Pozorne si vypočuje svojich
klientov a aj na základe ich
podnetov sa zameria na
jednotlivé problémy domácnosti.

Slušný hosť

Návštevu v domácnosti si
dohaduje vopred prostredníctvom
call centra, chodí vždy načas
a pripravený.

Pozrite si, ako prebieha návšteva innogy Experta.

Pomohli sme už
viac ako 60 000
domácnostiam.

Pomohli sme už
viac ako 60 000
domácnostiam.

Začnite šetriť už teraz a objednajte si službu Energetické poradenstvo.
Stačia vám tieto 4 jednoduché kroky:

S innogy operátorom sa
telefonicky dohodnete na
dátume a čase návštevy
innogy Experta.

Pred návštevou vám innogy
Expert zavolá, aby sa
predstavil a overil si
platnosť času
svojej
návštevy.

innogy Expert vykoná analýzu
a meranie energetických
ukazovateľov vo vašej
domácnosti.

innogy Expert vám odovzdá
komplexný energetický plán domácnosti a vypracuje
Plán modernizácie
domácnosti
.

Chcete sa aj vy bezplatne poradiť s našim innogy Expertom?

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme, aby sme naplánovali stretnutie s innogy Expertom na dátum a čas, ktorý vám vyhovuje