Užívajte si služby Karty výhod

Prináša vám služby a produkty, ktoré určite oceníte aj vo svojej domácnosti a pomáha vám šetriť na nákupoch tovarov a služieb u našich partnerov. Hlavnými piliermi výhodnosti Karty výhod sú služby Havarijná asistencia, Rodinný lekár a Záruka Plus.

Karta výhod innogy

Havarijná asistencia je nápomocná vždy, keď vo vašej domácnosti nastane havarijný stav. Zabezpečíme pre vás zásah zdarma až do výšky 150 € na jednu udalosť. Pri odstraňovaní havarijných situácií vo vašej domácnosti vám asistenčné služby poskytnú inštalatér, zámočník, sklenár, kúrenár, elektrikár a plynár.

Rodinného lekára využijete každý deň v roku medzi 16:00 a 22:00, môžete mu telefonovať alebo aj využiť videohovor cez Skype. Pomôže vám pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, poskytne informácie o vašom zdravotnom stave, vysvetlí pojmy alebo vyjadrí nezávislý odborný názor.

Záruka Plus je predĺženou zárukou na elektrospotrebiče, ktorá vám zabezpečí opravu elektrického spotrebiča po záruke do výšky 120 eur, alebo vám poskytneme príspevok až do 100 eur na nákup nového spotrebiča, ak sa pôvodný nedá opraviť. Vzťahuje sa na spotrebiče akejkoľvek značky, ktoré sú poškodené, nefungujú alebo v dôsledku poruchy hrozí úraz osoby, prípadne väčšia škoda v domácnosti.

obrázok Predná strana Karty výhod

Okrem tohto množstva výhod si môžete užiť tisíce zliav po celom Slovensku. Klikajte a získajte množstvo výhod na www.kartavyhod.sk.

Máte záujem o Kartu výhod?  Objednajte si ju:

obrázok Online formulár

Online
vyplnením online formulára

obrázok Zákaznícka linka

Telefonicky
na našej Zákazníckej linke innogy 0850 123 998

obrázok Zákaznícke centrá

Osobne
na Zákazníckom centre

Späť