Nechajte slnko platiť vaše účty za teplo.

Energia zo Slnka je jednou z najčistejších energií a dnes sa stáva dostupnou pre každú domácnosť. Môže nahradiť až 70 % ročnej spotreby TÚV (teplej úžitkovej vody) a usporiť 50 až 75 % nákladov na jej prípravu. Ako na to? Aby ste mohli začať platiť účty za teplo pomocou slnečných lúčov, je potrebné vybaviť vašu domácnosť solárnym systémom.

 

Solárny systém je najefektívnejším riešením pre ľudí:

 • s vysokou spotrebou TÚV (teplej úžitkovej vody)
 • v neplynofikovaných obciach (podpora prípravy TÚV a vykurovania počas prechodných období)
 • ktorí vlastnia bazén, vírivú vaňu, alebo iné úžitkové príslušenstvo náročné na spotrebu TÚV
 • s plánmi na rekonštrukciu prípravy TÚV a vykurovania (možnosť štátnej dotácie na zníženie investičných a hlavne prevádzkových nákladov súvisiacich s teplom)
 

Pri správnom dimenzovaní (nastavení) dokáže domácnosť solárnym systémom nahradiť až 100% potreby domácnosti, pri príprave TÚV v letných mesiacoch.

 

Graf využiteľnosti solárnych panelov počas roka

 

 

Priemerná ročná úspora energie na ohrev TÚV v domácnosti pomocou takto dimenzovaného solárneho systému je 50 - 70 %.

Získajte dotáciu na obnoviteľné zdroje energií

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Výška dotácie na slnečné kolektory je 400 €/kW výkonu, max. 1400 €. Pri splnení dodatočných podmienok môže byť výška dotácie až 500 €/kW výkonu, max. však 1750 €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II, bude v období 2019 až 2023 k dispozícií 48 miliónov €. Bližšie informácie nájdete tu.

Máte záujem o získanie dotácie pre váš solárny systém prostredníctvom innogy? Zanechajte nám kontakt.

Ako funguje solárny systém

 

 

Modelový príklad z regiónov

Región
Lokalita: Sliač
Výpočtová vonkajšia teplota: -21,5 °C

Teplá úžitková voda
Stavba: Rodinný dom (večerná špička)
Priemerná denná spotreba: 160 l (4 osoby so spotrebou 40 litrov/osoba)
Štandardne požadovaná teplota teplej vody: 50 °C
Štandardne požadovaná teplota studenej vody: február: 8 °C

Vykurovanie
Požadovaná teplota vykurovania: 40 °C
Podlahové vykurovanie: 25 °C

Vonkajší bazén:
Plocha bazénu: 32m2
Dohrievaný zdroj: nie

Zobraziť prepočty pre:

Výsledky ročnej simulácie
Úspora: 465,1 m3
Podiel solárnej energie na prípravu TV (teplej vody): 56,1 %
Stupeň využitia systému: 24,7 %

 
Priemerná teplota bazénu: 21,77 °C
Teplota bazénu nad 26 °C: 0,2 % prevádzkových hodín

Výsledky ročnej simulácie
Úspora: 1 302,7 m3
Podiel solárnej energie na prípravu TV (teplej vody): 55,5 %
Stupeň využitia systému: 37,6 %

Solárny systém sa navrhuje podľa špecifických požiadaviek konkrétnej domácnosti. Máte záujem o návrh riešenia a výpočet doby návratnosti Vašej investície? Zanechajte nám kontakt

 

Aké riešenia vám ponúkame?

 

Plochý termický panel TS 300

 • výkon panela: 1,233 kW*
 • inštalácia panelov vo vertikálnej polohe
 • panely sú spájané paralelne (max. 10 kolektorov v jednom rade)
 • rozmer panela 2009 x 1009 x 75 mm
 • odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 až 100 litrov / hodina / panel
Viac informácií

Plochý termický panel TS 330/M

 • výkon panela: 1,213 kW*
 • inštalácia panelov v horizontálnej plohe polohe
 • panely sú spájané paralelne (max. 5 kolektorov v jednom rade)
 • rozmer panela 2009 x 1009 x 75 mm
 • odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 až 100 litrov / hodina / panel
Viac informácií

Plochý termický panel TS 500

 • výkon panela: 1,563 kW*
 • inštalácia panelov v vertikálnej plohe polohe
 • panely sú spájané paralelne (max. 8 kolektorov v jednom rade)
 • rozmer panela 2009 x 1259 x 74 mm
 • odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 až 100 litrov / hodina / panel
Viac informácií

* Testovacie podmienky: ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C

Solárny systém sa vypočítava podľa špecifických požiadaviek konkrétnej domácnosti. Máte záujem o vypočítanie miery návratnosti investície prostredníctvom innogy?
Zanechajte nám kontakt.

Najčastejšie otázky

 
 

Na všetky otázky odpovedajú špecialisti pre obnoviteľné zdroje energií spoločností VSE a innogy
(Kliknite si na oblasť otázok, ktorá Vás najviac zaujíma.)

 

Vyberáme si riešenie solárneho systému

Aký je rozdiel medzi solárnym a fotovoltickým systémom?

Solárny (inak aj Fototermický) systém, transformuje dopadajúce slnečné žiarenie prostredníctvom solárneho panela na teplo.Fotovoltický systém premieňa slnečné žiarenia na elektrinu.

Aká strecha je vhodná na inštaláciu solárnych panelov?

Akákoľvek strecha, ktorá na základe statických podmienok unesie solárne panely spolu s opornou konštrukciou. Samozrejme je potrebné konštrukciu so solárnymi panelmi pevne pripojiť. Ak strechu nemôžeme použiť, solárne panely je možné inštalovať napríklad aj na obvodový múr nehnuteľnosti.

Ktorá svetová orientácia domu je najvhodnejšia pre prevádzku solárneho systému?

Z pohľadu dopadu slnečného žiarenia a energetických ziskov je najlepšia južná strana. Na tejto strane solárne panely absorbujú najviac slnečného žiarenia.

Aká je životnosť solárnych panelov?

Reálna životnosť plochých solárnych kolektorov ThermoSolar je 40 a viac rokov.

Zabezpečia solárne panely potrebnú energiu na prípravu TÚV počas celého roka na 100%?

Nie. Počas zimného obdobia, ktoré je chudobnejšie na slnečné žiarenie, nie je možné, aby aj správne nakonfigurovaný systém všetko pokryl na 100% . Pre prípravu TÚV je z ekonomického aj prevádzkového hľadiska najideálnejšie dimenzovať veľkosť solárneho systému tak, aby počas leta vyrobil všetku TÚV potrebnú pre domácnosť. V ostatných ročných obdobiach potom dopomáha primárnemu zdroju výroby tepla a TÚV znížiť náklady na ich výrobu. Správne nadimenzovaným solárnym systém sa dá pripraviť až 60% celoročnej spotreby TÚV.

Čo sa stane s teplom, ktoré systém na mojej streche vyrobí a ja ho nespotrebujem?

Teplo absorbované solárnym panelom sa prostredníctvom výmenníka integrovaného v solárnom systéme odovzdáva do zásobníka TÚV alebo do akumulačnej nádrže. Pri správne nadimenzovanom a sprevádzkovanom systéme dokáže systém nespotrebované teplo bez problémov ustáť. Okrem toho sú v systéme bezpečnostné prvky, ktoré zabezpečia bezpečnú prevádzku.

 

Obstaranie a inštalácia solárneho systému

Aké stavebné úpravy sú potrebné pri inštalácii systému?

Konštrukciu so solárnymi panelmi treba pripevniť o strechu či obvodový múr. Potrubie, v ktorom koluje teplonosné médium sa musí priviesť do miestnosti, kde bude umiestnená čerpadlová zostava a akumulačná nádrž/zásobník TÚV. Okrem stavebných zásahov (vŕtanie pre trasovanie potrubia, pripevnenie technologických celkov) je potrebný zásah aj do vodovodného, či kúrenárskeho rozvodu. Pri TÚV sa prepája zásobník TÚV s existujúcim vodovodným systémom. Pri kúrení sa zas prepojí akumulačná nádrž/výmenník s kúrenárskym rozvodom.

Poškodí samotná inštalácia systému moju strechu?

Pripevnenie konštrukcie solárnych panelov závisí od typu krytiny strechy. Správne prichytenie konštrukcie solárnych panelov o konštrukciu strechy je však vždy také, aby sa zabránilo preniknutiu dažďovej vody, snehu či vlhkosti do podkrovných priestorov.

Ako zistím, že je montážna spoločnosť kvalifikovaná na montáž systému?

Inštalačná spoločnosť musí disponovať oprávnením na inštaláciu solárnych panelov a v prípade nami preferovaných solárnych systémov aj osvedčením o školení u nášho partnera ThermoSolar na inštaláciu solárnych kolektorov z výrobného radu ThermoSolar.

Viem si solárne panely namontovať sám?

Závisí to od vašich zručností. Ak si však chcete byť istý, že vám systém bude fungovať bezproblémovo, chcete mať záruku na celý systém a chcete využiť podporu z projektu Zelená domácnostiam, váš systém musí inštalovať osoba s oprávnením na inštaláciu solárnych panelov.

Kde sa vyrábajú komponenty systému?

Solárny panel je vyrábaný na Slovensku našim partnerom spoločnosťou ThermoSolar Žiar s.r.o. Ostatné súčasti systému sú vyrábané v rámci EÚ.

 

Prevádzka a starostlivosť o solárny systém

Akým spôsobom je možné zvýšiť efektívnosť systému?

Efektívnosť súvisí s využitím získaného tepla, resp. jeho dobrej akumulácie a následne ďalšieho využitia. Dôležité je správne dimenzovať systém pre potreby konkrétnej domácnosti. V prípade veľkého znečistenia solárnych panelov je vhodné ich umyť.

Aká je životnosť solárneho systému?

Solárny panel má reálnu životnosť 40 rokov a viac. Čo sa týka ostatných komponentov, závisí to od konkrétneho zariadenia. Zásobník TÚV alebo akumulačná nádrž má reálnu životnosť 15 rokov a viac. Čerpadlová sústava minimálne 10 rokov. Teplonosné médium sa odporúča vymeniť raz za 8 rokov.

Čo obnáša starostlivosť o solárny systém? Ako sa oň starať?

Prevádzka solárneho systému je automatická. Okrem prípadného vyčistenia veľmi znečistených solárnych panelov Vám bude slúžiť bez problémov desiatky rokov.

Aká je nosnosť solárnych panelov, napríklad z dôvodu veľkého množstva snehu na streche?

Nosnosť plochého solárneho panela, resp. jeho odolnosť, bola skúšaná laboratórne hurikánovým testom, kde bol na kolektor vyvinutý tlak 2400 Pa. Okrem toho ideálny sklon solárnych panelov je cca 35°. Pri tomto sklone sneh skĺzne vplyvom gravitácie z povrchu kolektora dole.

 

Bezpečnosť a kvalita solárneho systému

Je prevádzka solárneho systému bezpečná?

Prevádzka solárneho systému je úplne bezpečná. Nie je však vhodné dotýkať sa nezaizolovaných častí potrubia či spojovacích prvkov, keďže pri určitých podmienkach môže mať teplonosné médium teplotu vyššiu ako 100°C .

 

S radosťou Vám pomôžeme

 

Nechajte nám na seba kontakt, my sa vám ozveme a dohodneme návštevu innogy Experta u vás na čas kedy sa vám to hodí.