Najčastejšie požiadavky

Dokumenty a tlačivá

Faktury

Nerozumiete niektorým položkám na svojej faktúre za plyn? Pomôže vám naša online miniaplikácia.   

Cenníky innogy Slovensko

Všetky cenníky Modrého plynu, produktov a služieb od innogy Slovensko.

Formuláre a žiadosti

Dokumenty a tlačivá žiadosti o prepis, zmenu dodávateľa alebo reklamačný formulár na stiahnutie.

Nahlásenie poistnej udalosti

Nonstop nahlásenie havarijnej situácie, poruchy spotrebiča, škodovej udalosti a pomoc pri pobyte v nemocnici.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre zmluvu o dodávke, rozhodnutia ÚRSO a kompletné podmienky aktuálnych programov pre zákazníkov.

obrázok Právo a legislatíva

Dokumenty týkajúce sa legislatívy, ochrany spotrebiteľa a ďalšie dôležité informácie na stiahnutie.

Nahlasovanie zmien

Nový odber

Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete plynu.

Prepis

Prepis nehnuteľnosti sa vykonáva pri zmene zákazníka, kde aj nový zákazník zostáva naďalej našim zákazníkom.

Ukončenie odberu

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci.

Dôležité informácie

Dodávateľ poslednej inštancie

Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť v prípade, že váš pôvodný dodávateľ zemného plynu stratí spôsobilosť na dodávku.

Výmena určeného meradla

Povinnosti distribútora pri výmene meradla. 

Prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu

Informácie o prípadoch, kedy môže distribútor plynu obmedziť alebo úplne prerušiť dodávku plynu na vašom odbernom mieste.

Neoprávnený odber plynu

Kedy dochádza k neoprávnenému odberu? Ako sa voči nemu brániť? Aké sú povinnosti odberateľa a dodávateľa?

Štandardy kvality

Poučenie odberateľa plynu o štandardoch kvality innogy.

Informácie o ďalších možnostiach ochrany odberateľa pri neuznaní reklamácie dodávateľom plynu.