Cenníky Modrého plynu

Cenník zemného plynu „A" (platný od 1.1.2020) Cenník zemného plynu „B1“ (platný od 1.1.2020 pre zmluvy uzavreté cez www.lyoness.sk) Cenník zemného plynu „B2“ (platný od 1.1.2020 pre produkt NAJ) Cenník zemného plynu „E“ (platný od 2.1.2020, nadväzuje na Cenník „B“ a „E“)

 

Ďalšie cenníky a dokumenty

Cenník pre nájom a predaj zariadení (platný od 1.7.2016) Cenník pre nájom a predaj zariadení - Ohrievače vody (platný od 1.7.2016) Cenník pre nájom a predaj zariadení - Zónová regulácia vykurovania (platný od 10.1.2018) Cenník služieb (platný od 1.5.2019) Cenník balíkov programu innogy SuperDomov (platný od 1.4.2019) Rozhodnutie ÚRSO o návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienkach ich uplatnenia (účinné od 1.1.2021)

Archív

 

Späť