Dokumenty a tlačivá innogy

Žiadosti

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok Žiadosť o ukončenie odberu Mandát na inkaso v SEPA už aj v elektronickej forme

Reklamácie

Tlačivo reklamácie 1 Tlačivo reklamácie 2Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok produktov

V prípade technickej zmeny (rekonštrukcie existujúceho odberného plynového zariadenia, či presunu meradla zemného plynu) vám nasledujúci leták poskytne základné informácie o postupe jej realizácie.

Technická zmena existujúceho odberného plynového zariadenia

 

Späť