Ochrana osobných údajov

V súlade s § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme zákonom stanovené informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov.


Ochrana osobných údajov innogy
Etický kódex predajcov
 

Späť