Kedy dochádza ku prepisu

Prepis plynu sa spravidla vykonáva pri zmene vlastníka nehnuteľnosti, ktorý bol zákazníkom innogy Slovensko a nový zákazník chce ponechať dodávku plynu naďalej na innogy Slovensko. Prepis môže byť zrealizovaný pri predaji, výmene, prepise alebo darovaní nehnuteľnosti.

 

Zmenu zákazníka nám, prosíme, nahláste:

Informácie k postupu vám poskytneme aj telefonicky na Zákazníckej linke 0850 123 998.

 

K vybaveniu prepisu nehnuteľnosti budete potrebovať:

V žiadosti je potrebné uviesť všetky údaje týkajúce sa pôvodného aj nového odberateľa, údaje o odbernom mieste, spôsob platby, výšku preddavkovej platby, predpokladaný ročný odber, aktuálny stav meradla ku dňu zmeny (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom), produkt, tarifu, podpísanú pôvodným a novým odberateľom, v prípade úmrtia odberateľa aj kópiu úmrtného listu.

Po doručení žiadosti bude vypracovaná novému zákazníkovi zmluva o združenej dodávke plynu na podpis, s podmienkami, aké si zvolí v žiadosti o zmenu odberateľa - prepis

Po opätovnom doručení zmluvy, zahájime proces prepisu.

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Späť