Postup pri ukončení odberu:

1.

Stiahnite, vyplňte a podpíšte tlačivo: Žiadosť o ukončenie odberu

2.

Odfotenú alebo naskenovanú žiadosť pošlite na info@innogy.sk

Dôležité
  • Ak zastupujete vlastníka nehnuteľnosti, priložte aj vypísané Plnomocenstvo
  • V prípade úmrtia zákazníka, priložte aj úmrtný list alebo Čestné vyhlásenie
3.

Vybavenie Vašej žiadosti Vám potvrdíme do 15 dní.


Alternatívne môžete o ukončenie odberu požiadať aj:

  • (nebude zobrazené kým sú ZC zatvorené) Osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
  • Zaslaním dokumentov na adresu: innogy Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

Späť