Zmenu kontaktných údajov nám nahláste e-mailom na: info@innogy.sk

Dôležité

Pri kontakte s nami nám nezabudnite uviesť Vaše Zákaznícke číslo, ktoré nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v zmluve o dodávke.

TIP

Využívate náš portál Webcentrum? Prihláste sa a upravte Vaše údaje ihneď online.


 
Časté otázky

1. Musím nahlásiť zmenu mena po uzavretí manželstva alebo rozvode?

Áno, v záujme zlepšovania našej vzájomnej spolupráce je potrebné nahlásiť nám úradnú zmenu mena čo najskôr.

2. Ako sa líši korešpondenčná adresa od štandardnej adresy?

Na rozdiel od štandardnej adresy (zväčša adresa trvalého bydliska), slúži korešpondenčná adresa ako miesto, kam si prajete doručiť dôležité dokumenty, ako napríklad vyúčtovaciu faktúru, zmluvu, upomienku alebo obchodné podmienky.


Alternatívne môžete o zmenu kontaktných údajov požiadať aj:

  • (nebude zobrazené kým sú ZC zatvorené) Osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
  • Zaslaním listu na adresu: innogy Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice
  • Telefonicky na Linke innogy: 0850 123 998

 

Späť