Zmena termínu pre vyúčtovanie spotreby plynu v domácnostiach

Vyúčtovacie faktúry za plyn odošle naša spoločnosť tohto roku približne o 2 týždne neskôr. Radi by sme zákazníkov ubezpečili, že je to v poriadku a z ich strany nie sú potrebné žiadne dodatočné kroky.

 

Čo je dôvodom neskoršieho vyúčtovania

K zmene termínu vyúčtovania dochádza na základe novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V súlade s týmto zákonom rozhodol distribútor zemného plynu, spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., že od 1. 1. 2019 bude odpočet spotreby pre všetky domácnosti vykonávaný vždy k poslednému dňu v mesiaci. Táto zmena je plošná a týka sa všetkých zákazníkov.

Odpočet spotreby plynu bol domácnostiam s vyúčtovaním v novembri doposiaľ vykonávaný k 18. dňu v mesiaci. Podľa novej úpravy zákona o energetike bude odpočet spravený k 30. novembru. Pre zákazníka to znamená, že ročné vyúčtovanie spotreby plynu dostane do 15. decembra, a teda približne o 2 týždne neskôr ako doposiaľ. Ide o trvalú zmenu, preto budeme faktúru zasielať v tomto termíne aj nasledujúce roky.

 

Zároveň sa menia termíny zálohových platieb za plyn

Rovnako ako termín vyúčtovania sa posúvajú aj termíny platieb. Znamená to, že v decembri nebude zákazník platiť zálohovú platbu za plyn, pričom podľa spôsobu platby sa to prejaví nasledovne:

 1. platba SIPO lístkom: v decembrovom SIPO lístku, nebude uvedená položka za plyn. Od januára tam bude uvedená platba za plyn vo výške podľa nového rozpisu platieb, ktorý dostane zákazník s vyúčtovacou faktúrou. V tomto SIPO bude zároveň zohľadnený aj výsledok vyúčtovacej faktúry.
 2. platba bankovým inkasom: v decembri nebude zákazníkovi stiahnutá platba za plyn. Nasledujúca platba bude z účtu zákazníka odúčtovaná až v januári, podľa nového rozpisu platieb.
 3. platba trvalým príkazom na úhradu: zákazníkom odporúčame, aby decembrovú platbu zrušili. Ak ju zákazník uhradí, vrátime mu ju na účet, pretože žiaľ, nie je možné ju započítať. Zákazníkov s vyúčtovaním v novembri prosíme, aby si od januára upravili trvalý príkaz podľa nového rozpisu záloh, ktorý im pošleme spolu s vyúčtovacou faktúrou.

Touto zmenou sa mesačné platby zákazníkov posúvajú o jeden mesiac. Zálohové platby teda budú zákazníci platiť v období od januára 2019 do novembra 2020 vrátane, budú teda naďalej rozložené do 11 mesačných záloh, tak ako boli zákazníci zvyknutí.

 

Časté otázky a odpovede:

 1. Mojím dodávateľom plynu je innogy. Ako s innogy súvisia rozhodnutia SPP?
  Spoločnosť SPP-Distribúcia, zabezpečuje distribúciu plynu pre všetkých dodávateľov na Slovensku. Zjednodušene povedané - vlastní rúry, ktorými tečie plyn a stará sa o nich. Dodávatelia tento plyn nakupujú a zabezpečujú jeho dodávku do domácností. Distribútor, SPP-Distribúcia tiež vykonáva fyzické odpočty spotreby a posiela dodávateľom plynu podklady na spracovanie vyúčtovania.
 2. Prečo je nutné meniť termín fakturácie?
  Tento posun zohľadňuje úpravu zákona o energetike. Postupujeme v súlade s ním.
 3. Aký to bude mať na mňa finančný dopad?
  Samotný posun fakturácie na zákazníkov nemá finančný dopad. Vyúčtovanie bude zohľadňovať spotrebu za predchádzajúci rok.
 4. Zvýšia sa mi zálohy?
  Posun termínu fakturácie nie je dôvodom na zvýšenie záloh. Ich výška na nasledujúce obdobie závisí od toho, ako sa vyvíjala spotreba zákazníka počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Rovnako má na výšku záloh vplyv aj cena plynu na trhu. Cena dodávky plynu mierne stúpla, preto je možné, že zálohy sú jemne navýšené. Nesúvisí to však s touto zmenou zákona.
 5. Nebude vám chýbať jedna mesačná platba za plyn?
  Všetko potrebné bude zohľadnené vo vyúčtovacej faktúre. Zákazníci sa nemusia obávať upomienky ani nedoplatku v súvislosti s posunom fakturácie.
 6. Prečo ste nám neposlali výsledok vyúčtovacej faktúry tak ako to robíte každý rok?
  Postupujeme v súlade so zmenou zákona o energetike.
 7. Kedy teda mám vlastne očakávať vyúčtovaciu faktúru?
  Vyúčtovaciu faktúru za plyn dostanú zákazníci v roku 2019 približne o 2 – 3 týždne neskôr ako predchádzajúce roky. V tomto termíne im faktúru budeme posielať aj ďalšie obdobia.
 8. Prečo je poplatok za Kartu výhod podľa nového rozpisu dvojnásobný v prvej platbe?
  Doposiaľ bol poplatok za Kartu zdvojnásobený v poslednej zálohovej platbe, odteraz to bude v prvej platbe v novom vyúčtovacom období. Celkove však za rok zaplatíte rovnakú sumu, nie väčšiu. Dôvodom tohto kroku je zmena systému.
 9. Čo mám, robiť aby som faktúru dostával tak ako v minulosti?
  Je to nový zákon, ktorý musíme rešpektovať. Neznamená pre Vás, že budete platiť viac. Dôsledkom je skutočne, že faktúru dostanete v inom čase.
 10. Bude sa termín vyúčtovania meniť aj v elektrine?
  V elektrine sa termíny vyúčtovania meniť nebudú.
 11. Kedy presne bol odčítaný stav plynomera?
  Fyzický odpočet plynomerov robí SPP-D, ktoré o zmene rozhodlo. Termín fyzického odpočtu na konkrétnom mieste zákazníka je uvedený vo faktúre.
 12. Môžem s uvedenou zmenou nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy s vami aj keď mám viazanosť?
  Podmienky viazanosti sa touto zmenou zákona nemenia. Táto zmena sa týka všetkých dodávateľov – u všetkých dodávateľov by ste faktúru mali v rovnakom termíne.

Späť