Na trhoch s energiami vládla celý rok neistota, zaznamenali sme turbulentné pohyby. Teplá zima tlmila dopyt po energiách. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení došlo na jar k utlmeniu až odstávke výroby v strategických podnikoch. To malo za následok pokles spotreby. Súčasný vývoj na burzách so zemným plynom je priaznivý.

Nové cenníky pre rok 2021 nájdete tu:
Cenníky pre domácnosti
Cenníky pre firmy, organizácie a malé podniky