Odpovedáme na otázky našich zákazníkov

Niektorí zákazníci sa na nás obracajú s otázkami, ktoré sa vzťahujú na výpočet výšky štátneho príspevku a zisťujú, na koho sa obrátiť, ak si ešte nenašli poštový poukaz v schránke. Pripravili sme preto pre vás ďalšie dôležité informácie a odpovede na najčastejšie otázky ku téme vratky.

Nové informácie o vyplatení plynových vratiek

Všetkých našich zákazníkov ubezpečujeme, že ak na štátny príspevok z platby za plyn, tzv. plynovú vratku, majú nárok, bude im vyplatená vo výške zodpovedajúcej ich spotrebe. RWE úzko spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri podaných reklamáciách, aby boli všetky otázky zákazníkov zodpovedané a štátne príspevky správne vyplatené. Vláda na tento účel vyčlenila zodpovedajúci balík financií, aby boli uhradené aj všetky prípadné reklamácie.

Poštový preukaz by ste mali mať vo svojej schránke

Poštové poukazy sú odosielané postupne na adresu trvalého bydliska každého odberateľa. Ak máte uzatvorené viaceré zmluvy, ak máte viac odberných miest, výška príspevku sa vypočíta na každé odberné miesto osobitne. Rovnako príspevok bude poskytnutý osobitne za každé odberné miesto.

Ak ste ešte poštový poukaz (v obálke od Ministerstva hospodárstva SR) nedostali alebo ste zmenili svoj trvalý pobyt, kontaktujte nás telefonicky na našej Zákazníckej linke 0850 123 998 alebo nám tieto informácie napíšte e-mailom na info@rwegas.sk. Naši zamestnanci vám ochotne poradia, ako ďalej postupovať, aby vám boli vratky doručené.

V prípade, že sa trvalé bydlisko uvedené na vašom doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovom poukaze so štátnym príspevkom, ale meno a priezvisko a ďalšie údaje sa zhodujú, Slovenská pošta vám poukaz vyplatí.

Výška štátneho príspevku sa odvíja od vašej spotreby

Výška štátneho príspevku je odvodená od vašej spotreby zemného plynu za posledné 12-mesačné obdobie, za ktoré bola vystavená faktúra. Pre overenie výšky vratky môžete vychádzať zo svojej vyúčtovacej faktúry, ktorú sme vám zasielali za fakturačné obdobie ukončené pred 1. novembrom 2015. Na účely výplaty plynovej vratky sa totiž posudzuje spotreba plynu za posledné známe 12 mesačné obdobie ukončené pred týmto dátumom.

Zákazníkom, ktorí v roku 2015 zmenili dodávateľa, je výška štátneho príspevku vypočítaná na základe údajov od distribučnej spoločnosti a údajov zistených meradlom na danom odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ak máte pochybnosti, že vám mala byť vratka vyplatená v inej výške, kontaktujte nás e-mailom na info@rwegas.sk alebo telefonicky na Zákaznícku linku 0850 123 998. Vašu výšku vratky porovnáme s dátami vašej spotreby a v prípade zistenia nezrovnalostí vám pomôžeme pri jej reklamácií.

Odpovede na často kladené otázky ku vratkám za plyn

Ako mám postupovať, keď mi prišla nižšia vratka ako som očakával/a?

Výšku vašej vratky môžete reklamovať. Zavolajte nám na Zákaznícku linku RWE 0850 123 998, navštívte nás na zákazníckom centre alebo nám napíšte e-mailom na info@rwegas.sk detaily o výške doručenej vratky, vaše zákaznícke číslo RWE (nájdete ho na zmluve alebo faktúre) a ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité. Celú situáciu okamžite preveríme a odporučíme vám, ako presne ďalej postupovať, aby ste získali správnu výšku vratky.

Ako postupovať, keď mi vratka neprišla?

Nedoručenie vratky môžete reklamovať a my vám s tým radi pomôžeme. Zavolajte nám na našu Zákaznícku linku 0850 123 998, navštívte nás na zákazníckom centre alebo nám napíšte požiadavku na overenie tejto skutočnosti spolu s vašim zákazníckym číslom RWE (nájdete ho na zmluve alebo faktúre) a ďalšími informáciami, ktoré považujete za dôležité, e-mailom na info@rwegas.sk. Celú situáciu okamžite preveríme a zariadime, aby ste svoju vratku, v prípade oprávneného nároku, získali.

Môžem reklamovať výšku vratky ak som si ju už nechal preplatiť?

Áno môžete. Ak bude vaša reklamácia oprávnená, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vám odošle ďalšiu poštovú poukážku s opravnou vratkou skrátenou o sumu už preplatenej vratky.

Mám si nechať preplatiť vratku, ak nesúhlasím s jej výškou?

Ak chcete výšku vratky reklamovať, nepreplácajte si ju na pošte. Zavolajte nám na Zákaznícku linku RWE 0850 123 998 alebo nám pošlite e-mailom svoje zákaznícke číslo RWE a informácie o vratke na info@rwegas.sk. Pomôžeme vám overiť na akú výšku vratky máte nárok vzhľadom na vašu spotrebu a odporučíme, či máte podať reklamáciu, alebo si vratku nechať preplatiť.

Podal/a som reklamáciu na výšku vratky, čo ak bude zamietnutá?

Ak bude vaša reklamácia zamietnutá a súčasná výška vratky potvrdená, nechajte si ju preplatiť na Slovenskej pošte. Vratka má dobu splatnosti 60 dní, takže jej preplatenie stále budete mať dostatok času. Ak si vratku nestihnete preplatiť, môžete si nárokovať jej opätovné zaslanie na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Stačí ak zaslete vašu žiadosť e-mailom na adresu prispevky@mhsr.sk.

Kedy mi bude vyplatená opravená vratka po uznaní reklamácie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky?

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zasielať opravné vratky na základe uznanej reklamácie po uplynutí 60 dňovej splatnosti pôvodne odoslaných vratiek. Týmto spôsobom zabráni ich prípadnému zneužitiu.

Ako mám postupovať, ak som stratil poštový poukaz s vratkou?

Požiadajte o jej opätovné vystavenie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky e-mailom na prispevky@mhsr.sk alebo listom na adrese Mierová 19, 827 15 Bratislava 21. Do e-mailu uveďte svoje meno, adresu trvalého pobytu, RWE ako vášho dodávateľa a výšku stratenej vratky. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po vám po uplynutí doby splatnosti pôvodnej vratky zašle novú vratku v rovnakej výške.

Odpovede na ďalšie otázky nájdete na našej web stránke o plynových vratkách.

Späť