Nevyplácajte preddavky na plynové vratky!

Spoločnosť RWE Gas Slovensko upozorňuje svojich zákazníkov, aby nikomu nevyplácali preddavky na takzvané „spracovanie dát o plynových vratkách“.

Plynové vratky sú určené všetkým odberateľom zemného plynu bez ohľadu na to, s ktorým dodávateľom majú uzatvorenú zmluvu.

Zákazníci RWE nemusia robiť nič pre to, aby vratky dostali.

Podrobnejšie informácie o štátnom príspevku (vratkách) sme uverejnili na našej stránke www.rwe.sk.

Pomôžeme vám pri odhaľovaní podvodníkov

Špekulanti s vratkami môžu zmeniť taktiku a vydávať sa za Energetických poradcov RWE/VSE, prípadne pracovníkov iných dodávateľov zemného plynu. Energetických poradcov našej spoločnosti viete však veľmi rýchlo odlíšiť na základe nasledovného:

  1. Návštevy Energetických poradcov RWE/VSE sú vždy vopred telefonicky dohodnuté na presný dátum a čas.
  2. Poradcovia RWE/VSE sú riadne označení logami a musia sa identifikovať preukazom predajcu.
  3. Naši Energetickí poradcovia nie sú oprávnení vyberať akékoľvek poplatky, ani za plynové vratky. Ich úlohou je vyhodnotiť efektívnosť spotreby energie vo vašej domácnosti a navrhnúť vám riešenia, ako môžete ušetriť.

Ak máte podozrenie, totožnosť našich Energetických poradcov si môžete overiť aj na bezplatnej Linke bezpečného predaja na telefónnom čísle 0800 123 532.

V prípade, že odhalíte podvodníka, odporúčame vám nahlásiť jeho konanie na čísle 112 alebo 158.

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Späť