Garantujeme spoľahlivú dodávku plynu

Spor Ukrajiny a Ruska má za následok obmedzenie dodávky zemného plynu z Ruskej federácie cez ukrajinské potrubie. Radi by sme vás ubezpečili, že táto situácia momentálne nenarušuje plynulú dodávku plynu a našim zákazníkom naďalej garantujeme dodávku bez obmedzení.

Spoločnosť RWE Gas Slovensko dokáže zabezpečiť plynulú dodávku plynu:

  • Sme súčasťou medzinárodnej skupiny RWE, ktorá je jednou z top 5 energetických skupín v Európe.
  • Koncern RWE má dostatok zemného plynu v zásobníkoch na Slovensku, v Čechách i v ďalších európskych krajinách.
  • Technické možnosti prepravy plynu nám umožňujú jeho distribúciu na územie Slovenska aj smerom zo západu.
  • Spĺňame všetky požiadavky na bezpečnosť dodávok podľa platnej európskej a slovenskej legislatívy.

Je pre nás prioritou dodávať plyn bezpečne až k našim zákazníkom. Situáciu na trhu neustále sledujeme a o prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

Späť