Názov spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. sa od 1.10.2016 zmenil na
innogy Slovensko s.r.o.

 

Čo bolo dobré, zostáva nezmenené

  • všetky zmluvné podmienky vrátane cien platia v nezmenenej podobe aj naďalej
  • nemusíte podpisovať nové zmluvy (tie podpísané s RWE Gas Slovensko sú stále v platnosti)
  • údaje spoločnosti (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bank.účtu) sú rovnaké
  • korešpondencia bude v rovnakej forme - aj naďalej sa môžete spoľahnúť na profesionalitu a najvyššiu kvalitu služieb

 

innogy Slovensko je aj naďalej, podobne ako predtým RWE Gas Slovensko, dodávateľom výhodného Modrého plynu.

 

 

Názov innogy je zložený z anglických výrazov "Innovation" (inovácie) a "Energy" (energia) / "Technology" (technológia).

 

Meníme sa k lepšiemu

  • máme nový impulz pre zdokonaľovanie našich produktov a služieb podľa očakávaní zákazníkov
  • chceme uľahčiť každodenný život zákazníkov aj partnerov modernizáciou našich služieb ako Online chat, Webcentrum, komunikáciou pomocou SMS a emailov
  • prijali sme nové meno a logo, takže sa zmení vzhľad našich dokumentov, web stránok, emailov aj produktov
  • korešpondencia bude v rovnakej forme - aj naďalej sa môžete spoľahnúť na profesionalitu a najvyššiu kvalitu služieb

 

 

Inovácie pre lepší domov

Sme, tu, aby sme ľuďom sprístupňovali nové technológie, vďaka ktorým ušetria na energiách v domácnosti. Radíme im ako z usporených peňazí zveľaďovať svoj domov a urobiť z neho bezpečnejšie a pohodlnejšie miesto pre život.

 

Silná energetická značka

innogy vám prináša stabilitu a skúsenosti silného partnera, ktorý patrí medzi 5 najväčších energetických spoločností v Európe. Je jednotkou na trhu s plynom v Českej republike, Maďarsku a Holandsku a pôsobí aj v ďalších európskych krajinách, ako Nemecko, Veľká Británia, Belgicko, Poľsko a ďalšie.

 

Často kladené otázky

Prečo mení RWE svoj názov na innogy?

Celospoločenská diskusia o dopadoch výroby a predaja energií na životné prostredie (dekarbonizácia), o decentralizácii ich výroby a o zavádzaní digitalizácie do procesov, zásadným spôsobom mení základ nášho základného podnikania. Na tieto zmeny chceme reagovať spôsobom, ktorý od nás očakávajú naši zákazníci a trh.

Chceme sa stať súčasťou inovatívnych riešení pre domácnosti a firmy, nových obchodných modelov a vďaka digitalizácii zaviesť úplne nové možnosti pre zákazníkov. Úplná zmena všetkých našich energetických spoločností innogy v Európe je našou odpoveďou. Zmena názvu innogy nie je len o názve. Je to symbol toho, ako chceme napredovať, na čo sa pri práci zamerať a čím sa chceme stať jedinečnými. „Innovation (inovácie), Energy (energia) and technology (technológia).“

Ako ovplyvní zmena názvu RWE názvy ostatných spoločností skupiny na Slovensku?

Úplná zmena názvu sa dotkne len obchodnej spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. Tá dňom 1.10.2016 nadobúda svoj nový obchodný názov innogy Slovensko s.r.o.
Spoločnostiam Východoslovenská energetika (VSE) a Východoslovenská distribučná (VSD), sa mení doteraz používaný dovetok RWE Group na nový „člen innogy“.

Čo znamená zmena názvu spoločnosti innogy pre jej zákazníkov?

Zákazníci spoločnosti innogy túto zmenu spozorujú v prvom rade na novom grafickom prevedení obchodných a reklamných dokumentov, faktúr, webovej stránky www.innogy.sk, zmenách na zákazníckych centrách a podobne.

Zmena názvu však nijako neovplyvní dodávku Modrého plynu a ďalších produktov a služieb spoločnosti, ktoré naši zákazníci využívajú.

Ako to bude s dodávkou Modrého plynu?

Modrý plyn vám bude dodávaný spoločnosťou innogy Slovensko. Zmena názvu RWE Gas Slovensko na innogy Slovensko nijako neovplyvní jeho bezproblémovú plynulú dodávku.

Musia zákazníci v tejto súvislosti niečo riešiť, napr. novú zmluvu?

Nie. Zmena obchodného názvu spoločnosti nijako neovplyvní zmluvy a dohody, ktoré ste so spoločnosťou RWE Gas Slovensko uzavreli.

 

Späť