Chceme Vás informovať, že vyúčtovaciu faktúru za plyn od nás tohto roku dostanete približne o 2 týždne neskôr. Radi by sme Vás ubezpečili, že je to v poriadku a z vašej strany nie sú potrebné žiadne dodatočné kroky.

 

Čo je dôvodom neskoršieho vyúčtovania

K zmene termínu vyúčtovania dochádza na základe novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V súlade s týmto zákonom rozhodol distribútor zemného plynu, spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., že od 1. 1. 2019 bude odpočet spotreby pre všetky domácnosti vykonávaný vždy k poslednému dňu v mesiaci. Táto zmena je plošná a týka sa všetkých zákazníkov.

 

Faktúru za plyn dostanete neskôr než ste boli zvyknutí

Odpočet spotreby plynu na Vašom odbernom mieste bol doposiaľ vykonávaný k 18. januáru. Podľa novej úpravy zákona o energetike bude odpočet spravený k 31. januáru. Pre Vás to znamená, že ročné vyúčtovanie spotreby plynu dostanete do 15. februára, a teda približne o 2 týždne neskôr ako doposiaľ. Ide o trvalú zmenu, preto Vám faktúru budeme zasielať v tomto termíne aj nasledujúce roky.

 

Zároveň sa menia termíny Vašich zálohových platieb za plyn

Rovnako ako termín vyúčtovania sa posúvajú aj termíny platieb. Znamená to, že vo februári nebudete platiť zálohovú platbu za plyn, pričom podľa spôsobu platby sa to prejaví nasledovne:

  1. ak platíte SIPO lístkom: vo februárovom SIPO lístku, nebudete mať uvedenú položku za plyn. Od marca tam bude uvedená platba za plyn vo výške podľa nového rozpisu platieb, ktorý dostanete s vyúčtovacou faktúrou. V tomto SIPO bude zároveň zohľadnený aj výsledok vyúčtovacej faktúry.
  2. ak platíte Bankovým inkasom: vo februári Vám nebude stiahnutá platba za plyn. Nasledujúca platba bude z Vášho účtu odúčtovaná až v marci, podľa nového rozpisu platieb.
  3. ak platíte trvalým príkazom na úhradu: februárovú platbu, prosím zrušte. Ak ste ju už uhradili, nemusíte sa obávať, nestratí sa. Žiaľ, nie je možné ju započítať, preto Vám ju obratom vrátime na účet. Od marca si, prosím, upravte trvalý príkaz podľa rozpisu záloh, ktorý Vám pošleme spolu s vyúčtovacou faktúrou.

 

Touto zmenou sa Vaše mesačné platby posúvajú o jeden mesiac. Zálohové platby teda budete platiť v období od marca 2019 do januára 2020 vrátane, budú teda naďalej rozložené do 11 mesačných záloh, tak ako ste boli zvyknutí.