Za program Pomoc ženám v núdzi prevzal vo štvrtok 17. marca na slávnostnom galavečere prestížnej súťaže Via Bona Slovakia cenu pre veľké podniky v kategórii Dobrý partner komunity predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE Holding Thomas Hejcman. VSE Holding zároveň získala v 16. ročníku Via Bona označenie Inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma za program Zaži eMobilitu na vlastnej koži.

„Je pre nás cťou, že spomedzi toľkých výnimočných projektov si komisia vybrala a ocenila práve ten náš. Nie je to však len zásluha firmy a našej finančnej podpory, ale tak ako vždy, za úspechom stoja ľudia,“ povedal na margo oceneného projektu T. Hejcman.„Preto chcem oceniť úsilie a angažovanosť všetkých, ktorí v nie vždy ideálnych podmienkach dokážu pri každodennej práci v krízových centrách pomáhať,“ dodal.

Via Bona

Vnímame problémy regiónu

Skupina VSE Holding si uvedomuje naliehavosť potreby reflektovať na špecifiká regiónu. Azda najvýraznejšou oblasťou oproti ostatným krajom sú otázky sociálnej inklúzie. Snažíme sa posilniť postavenie ženy v spoločnosti a poskytnúť im rovnaké príležitosti ako majú muži. O to výraznejšiu pomoc potrebujú ženy, ktoré sa v dôsledku choroby, násilia či absentujúceho rodinného zázemia ocitli na pokraji existencie.

„Preto mi iniciatíva Pomoc ženám v núdzi, ktorú realizujeme niekoľko rokov v spolupráci s Úsmevom ako dar, prirástla obzvlášť k srdcu. Som presvedčený, že práve systematická práca a podpora profesijného a osobného rastu týchto žien s neľahkým osudom sú kľúčové pre ich nový štart a skorý návrat do bežného života,“ doplnil T. Hejcman.

 
Nielen finančná podpora

Výnimočnosť projektu zdôrazňuje aj fakt, že program Pomoc ženám v núdzi nie je len o finančnej podpore Skupiny VSE Holding. Zamestnanci sa v pomoci ženám a krízovému centru angažujú navyše. Sami a spontánne pomáhajú napr. darovaním detských vecí, hygienických potrieb, vybavenia do domácnosti a pod. Medzi spoločné aktivity patria aj dobrovoľnícke práce, počas ktorých sa v novovybudovanom krízovom centre DORKA v Prešove dokončili elektroinštalačné rozvody, namontovali svietidlá, zásuvky a pod.

„O úspešnosti projektu hovoria samotné výsledky. Až 70 % žien, ktoré prešli programom, sa dokáže začleniť späť do samostatného a plnohodnotného života,“zhodnotil Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar, ktorý zastrešuje program Pomoc ženám v núdzi. 

Späť