O spoločnosti innogy SE

innogy SE je etablovanou európskou spoločnosťou v oblasti energetiky. S jej troma podnikateľskými oblasťami Obnoviteľné zdroje, Siete & infraštruktúra a Obchod je dobre vybavená na prácu v modernom, dekarbonizovanom, decentralizovanom a digitálnom svete energetiky. innogy chce ponúkať svojim súčasným a budúcim zákazníkom udržateľné produkty a služby, aby im tak pomohla využiť energie efektívnejšie a zlepšila kvalitu ich života.

Značka innogy je symbiózou slov inovácia (z angl. innovation), energia a technológia (z angl. energy, technology).

obrázok innogy SE

Kľúčovými trhmi sú pre innogy Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko a niekoľko krajín v strednej a juhovýchodnej Európe, najmä Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Poľsko. V oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov je spoločnosť aktívna aj v iných krajinách, napr. Španielsko a Taliansko. Činnosť novej dcérskej spoločnosti RWE AG začala 1. apríla 2016. 29. júna 2016 bol ohlásený názov európskej akciovej spoločnosti: innogy. Nové meno vstúpilo oficiálne do platnosti od septembra 2016, kedy bola spoločnosť a jej produkty a služby postupne premenovávané. Dovtedy dcérska spoločnosť fungovala pod názvom innogy SE.

Na základe kombinovanej účtovnej závierky za rok 2015 mala spoločnosť výnosy vo výške cca 46 miliárd eur a ukazovateľ EBITDA vo výške 4,5 miliardy eur. Predpokladá sa, že spoločnosť bude po ukončení procesu svojej reštrukturalizácie zamestnávať približne 40 000 zamestnancov z celkového počtu 60 000 zamestnancov skupiny RWE.

Obnoviteľné zdroje

Spoločnosť innogy navrhuje, buduje a prevádzkuje zdroje na výrobu elektriny alebo jej získavanie z obnoviteľných zdrojov. Našim cieľom je rapídne rozšíriť obnoviteľné zdroje v Európe, či už samostatne alebo s partnermi. Takýmto spôsobom môžeme spoločne pracovať na tom, aby bola transformácia energetiky úspešná.
V súčasnosti máme silné zastúpenie najmä trhu v Nemecku, nasledujú krajiny ako Veľká Británia, Španielsko, Holandsko a Poľsko. V oblasti výroby energie pomocou vetra na mori je innogy v súčasnosti trojkou na európskom trhu pri porovnaní inštalovaného výkonu. V prípade výroby energie pomocou vetra na pevnine sme momentálne jedným z najväčších prevádzkovateľov v Európe. V súčasnej dobe sa sústreďujeme na rozširovanie našich aktivít vo výrobe energie pomocou vetra na pevnine a na mori ako aj na posilnenie výroby energie vo vodných elektrárňach. Okrem toho sa obzeráme po vstupe na nové trhy a využití nových technológií ako sú fotovoltické elektrárne možno aj za hranicami našich hlavných európskych trhov.

Siete a infraštruktúra

Distribučné siete sú hlavnou oporou transformácie energetiky. Zohrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečovaní dodávok energií integráciou obnoviteľných zdrojov, ktoré sú závislé na počasí a čase, ako aj decentralizovaných výrobných systémov. Distribučné siete má innogy momentálne v piatich krajinách, z toho sú štyri pätiny tvorené elektrickými vedeniami a jedna pätina plynovými potrubiami.
V Nemecku v súčasnosti distribuuje innogy viac elektriny ako akýkoľvek iný prevádzkovateľ distribučnej siete. Angažujeme sa vo vývoji efektívnych a inteligentných meracích a riadiacich systémov (tzv. „smart“ siete), aby sa tieto siete stali efektívnejšími a flexibilnejšími. Aby sme sa ubezpečili, že sa elektrina a plyn dostanú do oblastí, kde sú tieto energie potrebné, chceme ďalej investovať do modernizácie a rozširovania našej infraštruktúry.

Obchod

Momentálne dodávame elektrinu približne 16 miliónom zákazníkom a plyn 7 miliónom zákazníkom na jedenástich európskych energetických trhoch, spoľahlivo a za férové ceny. Na základe predaných objemov a počtu zákazníkov patríme v súčasnosti medzi najväčších maloobchodných predajcov elektriny a plynu v Nemecku, Holandsku a vo Veľkej Británii. Navyše zastávame vedúce pozície v dodávke elektriny a/alebo plynu na mnohých trhoch strednej a juhovýchodnej Európy.
Ako sa menia trhy s energiami, mení sa aj správanie našich zákazníkov. Narastajúci počet domácnosti elektrinu iba nespotrebováva, ale si ju aj samo vyrába a uskladňuje. Zároveň chcú produkty, ktoré sú šité na ich individuálne potreby. Preto sa chceme viac a viac sústrediť na ďalší rozvoj decentralizovaných a inteligentných energetických riešení akými sú SmartHome a SmartCompany (pozn. inteligentná domácnosť a inteligentná firma).
Pracujeme na technológiách orientovaných na budúcnosť pre energetický svet zajtrajška. Naši zamestnanci skúmajú a vyvíjajú inovatívne produkty a služby v mnohých oblastiach našej spoločnosti. Navyše spolupracujeme s mladými spoločnosťami typu startup na medzinárodnej úrovni a na tento účel máme zriadené aj vlastné inovačné tímy na startupovej scéne v Sillicon Valley, Tel Avive a Berlíne.
innogy ponúka udržateľné a inovatívne energetické riešenia.

Naše sesterské spoločnosti v iných krajinách

Vybrané krajiny


innogy vo Veľkej Británii

  • innogy vo Veľkej Británii
  • npower


Naše regionálne spoločnosti


Naše investície v iných spoločnostiach