Konatelia

Kulla
Mgr. Miroslav Kulla, MBA

Vysokoškolské štúdium ukončil titulom Master of Business Administration (MBA) na Paris Business School vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. V spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. je konateľom zodpovedným za predaj plynu, produktov a služieb v SR. Súčasne pôsobí ako riaditeľ divízie Obchod spoločnosti VSE a.s. a je zodpovedný za nákup a predaj elektriny.

View Miroslav Kulla's profile on LinkedIn

 

Suchý
Ing. Marián Suchý

Absolvoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 28. marca 2013. Súčasne pôsobí v spoločnostiach Skupiny VSE: zastáva funkciu vedúceho úseku Financie a kontroling v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.; pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie VSE a.s.; je konateľom v spoločnosti VSE Ekoenergia.

View Marian Suchy's profile on LinkedIn

 

JUDr. Radoslava Šotterová
JUDr. Radoslava Šotterová

Úspešne absolvovala Právnickú fakultu na Univerzite P. J. Šafárika. Neskôr rovnako na Právnickej fakulte UPJŠ ukončila doktorandské štúdium a získala akademický titul doktor práv. Svoju pracovnú kariéru začala v oblasti bankovníctva a skúsenosti v oblasti obchodného a sporového práva neskôr zužitkovala v oblasti energetiky a poradenstva, kde pracovala na rôznych manažérskych pozíciách. V spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje od júna 2012 ako vedúca úseku Právo a compliance manažment. Členkou predstavenstva VSE a.s. a súčasne konateľkou spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. je od 21. októbra 2020.

 

Suchý
Ing. Lukáš Štefanik, FCCA

Úspešne absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave; tiež Fellowship diploma, Association of Chartered Certified Accountants. Svoju pracovnú kariéru štartoval v konzultačnej spoločnosti KPMG na oddelení Fúzií a akvizícií. V Skupine VSE Holding pôsobí od roku 2013. Začínal na oddelení Kontrolingu, odkiaľ sa presunul na oddelenie Treasury. Od roku 2015 pracuje na pozícií vedúceho odboru Manažment rizika. Od januára do novembra 2020 bol štatutárom a CFO v spoločnosti iWATT, s.r.o. Podpredsedom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a súčasne konateľom innogy Slovensko je od 27. októbra 2020.

 

Suchý
Ing. Juraj Schmiedl, PhD.

Študoval na Technickej Univerzite Košice, Hutnícka fakulta, Katedra tepelnej energetiky, odbor Plynárenstvo. Svoju pracovnú kariéru spojil so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel a.s., kde začínal ešte v roku 1988 na OZ Košice na oddelení koncepcie a plynofikácie. V rokoch 1993-2004 už pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia Marketingu a plynofikácie. Súčasne bol v rokoch 1997-2000 vymenovaný za delegáta Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU). Od roku 2004 zastával vyššie riadiace funkcie v rámci regiónu Východ v oblasti predaja zemného plynu a neskôr aj elektrickej energie. Členom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a súčasne konateľom innogy Slovensko je od 1. novembra 2020.

 


Dozorná rada
  • Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A. – predseda a člen
  • Ing. Alena Rozsypalová – podpredsedkyňa a členka
  • Ján Vengrín, MBA – člen

 

O innogy v Európe