Konatelia

Kulla
Mgr. Miroslav Kulla, MBA

Vysokoškolské štúdium ukončil titulom Master of Business Administration (MBA) na Paris Business School vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. V spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. je konateľom zodpovedným za predaj plynu, produktov a služieb v SR. Súčasne pôsobí ako riaditeľ divízie Obchod spoločnosti VSE a.s. a je zodpovedný za nákup a predaj elektriny.

View Miroslav Kulla's profile on LinkedIn

 

Suchý
Ing. Marián Suchý

Absolvoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 28. marca 2013. Súčasne pôsobí v spoločnostiach Skupiny VSE: zastáva funkciu vedúceho úseku Financie a kontroling v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.; pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie VSE a.s.; je konateľom v spoločnosti VSE Ekoenergia.

View Marian Suchy's profile on LinkedIn

 

Hejcman
Thomas Jan Hejcman

Vyštudoval Univerzitu Alberta Ľudovíta Freiburg v Nemecku, kde získal vysokoškolský diplom v odbore Národné hospodárstvo. Svoju doterajšiu profesionálnu kariéru spojil so spoločnosťou innogy (predtým RWE), kde pôsobil na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 12 rokov. Ako predseda predstavenstva spoločnosti Západočeská plynárenská a.s. v Plzni sa od roku 2002 aktívne podieľal na transformácii skupiny RWE v Čechách. V priebehu nasledujúcich piatich rokov v RWE ECS a.s. v Prahe úspešne zvládol výzvy zavedenia centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnosťami RWE v Čechách. V roku 2007 sa presunul do spoločnosti RWE Zákaznícke služby, s.r.o. v Ostrave, kde pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvyšovanie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Od januára 2012 začal pracovať na pozícií generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE a.s. Po reorganizáciách Skupiny VSE, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. a súčasne v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa divízie COO. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 4. septembra 2015.

 

Mihalik
Ing. Ján Mihalik

Získal inžiniersky titul na Fakulte elektrotechniky a informatiky a na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry sa zameral na oblasť informačných technológií. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti RWE Systems Slovakia s.r.o., kde pracuje dodnes (neskôr RWE IT Slovakia, v súčasnosti ako spoločnosť FPT Software). Počas svojho pôsobenia v tejto spoločnosti sa vypracoval na profesionálneho SAP konzultanta. Pracoval na niekoľkých významných projektoch týkajúcich sa portfólio manažment systémov a vzdelanie si doplnil certifikovaným štúdiom v zahraničí. Je členom predstavenstva VSE a.s. od júla 2014 a konateľom innogy Slovensko s.r.o. od 4. septembra 2015.

 

O innogy v Európe