Konatelia

Kulla
Mgr. Miroslav Kulla, MBA

Vysokoškolské štúdium ukončil titulom Master of Business Administration (MBA) na Paris Business School vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. V spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. je konateľom zodpovedným za predaj plynu, produktov a služieb v SR. Súčasne pôsobí ako riaditeľ divízie Obchod spoločnosti VSE a.s. a je zodpovedný za nákup a predaj elektriny.

View Miroslav Kulla's profile on LinkedIn

 

Suchý
Ing. Marián Suchý

Absolvoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 28. marca 2013. Súčasne pôsobí v spoločnostiach Skupiny VSE: zastáva funkciu vedúceho úseku Financie a kontroling v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.; pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie VSE a.s.; je konateľom v spoločnosti VSE Ekoenergia.

View Marian Suchy's profile on LinkedIn

 

Hejcman
Thomas Jan Hejcman

Vyštudoval Univerzitu Alberta Ľudovíta Freiburg v Nemecku, kde získal vysokoškolský diplom v odbore Národné hospodárstvo. Svoju doterajšiu profesionálnu kariéru spojil so spoločnosťou innogy (predtým RWE), kde pôsobil na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 12 rokov. Ako predseda predstavenstva spoločnosti Západočeská plynárenská a.s. v Plzni sa od roku 2002 aktívne podieľal na transformácii skupiny RWE v Čechách. V priebehu nasledujúcich piatich rokov v RWE ECS a.s. v Prahe úspešne zvládol výzvy zavedenia centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnosťami RWE v Čechách. V roku 2007 sa presunul do spoločnosti RWE Zákaznícke služby, s.r.o. v Ostrave, kde pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvyšovanie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Od januára 2012 začal pracovať na pozícií generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE a.s. Po reorganizáciách Skupiny VSE, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. a súčasne v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa divízie COO. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 4. septembra 2015.

 

JUDr. Martin Petruško
JUDr. Martin Petruško

Absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 13.2.2019 a zároveň je podpredsedom predstavenstva VSE. Za Námestníka primátora Mesta Košice bol zvolený v roku 2015 a tento post zastával až do konca roka 2018. V roku 2012 bol vymenovaný za prednostu Okresného úradu v Košiciach, kde pracoval 3 roky. Od roku 2006 do 2012 pôsobil na pozícii prednostu Krajského stavebnú úradu. V minulosti pracoval ako podnikový právnik v rôznych spoločnostiach.

 

Ing. Štefan Kapusta
Ing. Štefan Kapusta

Absolvoval Ekonomickú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach. Konateľom innogy Slovensko s.r.o. je od 13.2. 2019 a zároveň je členom predstavenstva VSE. Od roku 2015 až do decembra 2018 zastával pozíciu konateľa v spoločnosti Tepelné hospodárstvo. Od roku 2012 do 2015 bol riaditeľom obchodného úseku a členom predstavenstva v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. Počas rokov 2010 a 2011 pôsobil ako člen dozornej rady v SPP Bohemia a.s. V roku 2011 sa stal námestníkom riaditeľa v spoločnosti Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. V sektore energetiky pracuje od roku 2008.

 


Dozorná rada
  • JUDr. Marek Šedovič – predseda a člen
  • Andreas Gehrmann – podpredseda a člen
  • Ing. Róbert Gold, CA – člen

 

O innogy v Európe