Poruchová linka prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte 0850 111 727

Pohotovostná služba prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len PDS), je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Je určená na nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s. z celého územia Slovenska. Ide konkrétne o tieto situácie:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach PDS,
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených na distribučnú sieť PDS,
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe PDS (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného na distribučnú sieť PDS.
 

Len priama komunikácia s dispečerom PDS na Poruchovej linke – plyn 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch (telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru).

 

Pre volania zo zahraničia a zo siete alternatívnych operátorov: +421-2-5869 9091

Upozornenie:

Pracovníci pohotovostných služieb PDS nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu. Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

 

Späť