Distribúcia plynu

Pripojenie nového odberného miesta na plyn

V prípade, že ste sa rozhodli sami prejsť kompletným administratívnym procesom vybavovania pripojenia na plyn, poradíme vám, ako postupovať krok za krokom. Nižšie nájdete podrobnejšie pokyny pre žiadateľov o pripojenie k distribučnej sieti.
Postup pripojenia nového odberného miesta pre fyzické a právnické osoby.
Všetky formuláre potrebné k vybaveniu pripojenia nového odberného miesta nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.
V prípade otázok vám radi poradíme s novým pripojením odberného miesta prostredníctvom e-mailu info@innogy.sk alebo osobne na Zákazníckych centrách našej sesterskej spoločnosti VSE a.s., kde získate všetky potrebné informácie a formuláre. Skontaktovať sa s nami môžete aj telefonicky na Zákazníckej linke 0850 123 998.

Súvisiace dokumenty

V prípade technickej zmeny (rekonštrukcie existujúceho odberného plynového zariadenia, či presunu meradla zemného plynu) vám nasledujúci leták poskytne základné informácie o postupe jej realizácie.


Technická zmena existujúceho odberného plynového zariadenia
 

Späť