Zadanie vlastného odpočtu plynomeru firmy

Pre zadanie vlastného odpočtu plynomeru vyplňte elektronickú žiadosť.

Názov firmy

IČO

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Dátum odpočtu

Číslo odberného miesta* SKSPPDIS

Stav plynomeru*


* Povinné pole