Reklamácia innogy

Snažíme sa poskytovať našim zákazníkom spoľahlivú dodávku zemného plynu a kvalitné služby spojené s jeho odberom. V prípade vašich pripomienok, postrehov alebo sťažností týkajúcich sa poskytovania služieb spoločnosti innogy Slovensko, prosím, vyplňte nasledujúci kontaktný formulár. Vašu sťažnosť preveríme v čo najkratšom čase a urobíme všetko preto, aby sme odstránili vzniknuté nedostatky.

Sťažnosť si môžete uplatniť aj vyplnením priloženého tlačiva a jeho zaslaním na našu korešpondenčnú adresu alebo elektronicky e-mailom.

Tlačivo reklamácie Reklamačný poriadok

 

Späť