AKTIV

Produkt AKTIV umožňuje aktívne riadenie nákladov za dodávku plynu. Po uzatvorení rámcovej zmluvy odberateľ môže kúpiť zmluvné množstvo v niekoľkých ročných tranžiach.
Odberateľ môže nakupovať plyn v ľubovoľný pracovný deň od uzavretia zmluvy, najneskôr však do 16. 12. roku predchádzajúceho rok dodávky. V prípade, že Odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi tak celé dohodnuté zmluvné množstvo, Dodávateľ zrealizuje odberateľovi nákup zostávajúcej časti zmluvného množstva 16. 12. roku predchádzajúceho rok dodávky.

Kompletný produktový list nájdete tu.

Späť