AKTIV EXPERT

Produkt AKTIV EXPERT umožňuje flexibilný postupný nákup plynu s denným bilancovaním množstiev za trhové ceny. Po uzatvorení rámcovej zmluvy Odberateľ môže kúpiť ZM v niekoľkých tranžiach, pričom využíva produkty zverejnené na http://www.eex.com/en v časti Market Data/Natural Gas/ Derivatives Market/NCG v tabuľke NCG-Natural-Gas-Year-Futures v jednej z nasledujúcich záložiek:

  • I. Year: Cal-Y+1, Cal-Y+2, t. j. rok nasledujúci po dni fixácie tranže alebo po ňom nasledujúci rok;
  • II. Season: S+1/Y, S+2/Y, t. j. sezóna nasledujúca po dni fixácie tranže alebo po nej nasledujúca sezóna;
  • III. Quarter: Q+1/Y, Q+2/Y, t. j. kvartál nasledujúci po dni fixácie tranže alebo po ňom nasledujúci kvartál;
  • IV. Month: M+1/Y, M+2/Y, t. j. mesiac nasledujúci po dni fixácie tranže alebo po ňom nasledujúci mesiac;

platné v deň nákupu tranže.

Odberateľ môže kupovať plyn v ľubovoľný pracovný deň od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky.

Kompletný produktový list nájdete tu.

Späť