Koeficienty pre výpočet ceny plynu

 

Aktuálne údaje o spaľovacom teple, odberovom stupni, vykurovacej krivke a systémovej odchýlke nájdete na http://www.spp-distribucia.sk 

Späť