Obmedzenia pri nákupe na burze

sa týka štátnych sviatkov (dni pracovného pokoja) v jednotlivých krajinách a nie je možné v nich vykonávať nákup plynu.

 

Rok 2021

  Slovensko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1.
Február      
Marec       
Apríl  2., 5. 2., 5. 2., 5.
Máj 1., 8. 1., 13., 24. 3., 31.
Jún   3.  
Júl 5.    
August 29.   30.
September 1., 15.    
Október   3.  
November 1., 17. 1.  
December 24., 25., 26. 25., 26. 27., 28.

 

 

 

Rok 2020

  Slovensko Česko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1. 1.
Február        
Marec         
Apríl  10., 13. 10., 13. 10., 13. 10., 13.
Máj 1., 8. 1., 8. 1., 21. 8., 25.
Jún     1., 11.  
Júl 5. 5., 6.    
August 29.     31.
September 1., 15. 28.    
Október   28. 3.  
November 1., 17. 17. 1.  
December 24., 25., 26. 24., 25., 26. 25., 26. 25., 28.

 

 

 

Rok 2019

  Slovensko Česko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1. 1.
Február        
Marec         
Apríl  19., 22. 19., 22. 19., 22. 19., 22.
Máj 1., 8. 1., 8. 1., 30. 6., 27.
Jún     10., 20.  
Júl 5. 5., 6.    
August 29.     26.
September 1., 15. 28.    
Október   28. 3.  
November 1., 17. 17. 1.  
December 24., 25., 26. 24., 25., 26. 25., 26. 25., 26.

 

 

 

Rok 2018

  Slovensko Česko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1. 1.
Február        
Marec  30. 30. 30. 30.
Apríl  2. 2. 2. 2.
Máj 1., 8. 1., 8. 1., 10., 21. 7., 28.
Jún        
Júl 5. 5., 6.    
August 29.     27.
September 1., 15. 28.    
Október   28. 3.  
November 1., 17. 17.    
December 24., 25., 26. 24., 25., 26. 25., 26. 25., 26.

 

 

 

Rok 2017

  Slovensko Česko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1. 2.
Február        
Marec         
Apríl  14., 17. 14., 17. 14., 17. 14., 17.
Máj 1., 8. 1., 8. 1., 25. 1., 29.
Jún     5. , 15.  
Júl 5. 5., 6.    
August 29.     28.
September 1., 15. 28.    
Október   28. 3., 31.  
November 1., 17. 17. 1.  
December 24., 25., 26. 24., 25., 26. 25., 26. 25., 26.

Dokument s prehľadom štátnych sviatkov na stiahnutie tu.

 

 

 

Archív

Rok 2016

  Slovensko Česko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1. 1.
Február        
Marec  25., 28. 28. 25., 28. 25., 28
Apríl         
Máj 1., 8. 1., 8. 1., 5., 16. 2., 30.
Jún         
Júl 5. 5., 6.    
August 29.     29.
September 1., 15. 28.    
Október   28. 3.  
November 1., 17. 17.    
December 24., 25., 26. 24., 25., 26. 25., 26. 25., 27.

Dokument s prehľadom štátnych sviatkov na stiahnutie tu.

 

Rok 2015

  Slovensko Česko Nemecko V.Británia
Január 1., 6. 1. 1. 1.
Február        
Marec         
Apríl  3., 6. 6. 3.,6. 3., 6.
Máj 1., 8. 1., 8. 1., 14., 25. 4., 25.
Jún         
Júl 5. 5., 6.    
August 29.     31.
September 1., 15. 28.    
Október   28. 3.  
November 1., 17. 17.    
December 24., 25., 26. 24., 25., 26. 25., 26. 25., 28.

 

 

Späť