Webcentrum

Vďaka službe Webcentrum môžete kontrolovať svoju spotrebu elektriny a plynu, faktúry, zálohové platby alebo komunikovať online priamo s oddelením Back office pre korporátnych zákazníkov spoločnosti innogy.

Elektronická faktúra

Je plnohodnotným daňovým dokladom v elektronickej podobe. Prináša vám jednoduchší prístup k prehľadným informáciám o vašej spotreba a platbách za odber elektriny a plynu.