AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SVETOVÝCH BURZÁCH

 

Vývoj na trhu s elektrinou

Miera korelácie medzi cenami uhlia a elektriny pokračuje v poklese, čo je zapríčinené predovšetkým mierne stúpajúcim podielom ceny emisného certifikátu na celkových nákladoch produkcie elektriny. Napriek tomu sa uhlie podieľa na nemeckom a českom elektroenergetickom mixe približne 40 % (na Slovensku v roku 2018 iba niečo vyše 12 % kvôli vysokému, vyše 60 % podielu výroby z jadrovej energie), a preto cenové pohyby produktov CIF ARA sú aj naďalej štandardnými pre EEX a PXE. Dodávka uhlia na ďalšie roky sa v súčasnosti pohybuje približne na 75 USD/t.

Za cenovým poklesom na európskom trhu s komoditou – uhlím, v prvých dvoch mesiacoch roka 2019, stálo predovšetkým počasie, a to nielen v Európe, ale aj v Ázii. Nadpriemerné vonkajšie teploty na severnej pologuli výrazne obmedzili počas tejto vykurovacej sezóny dopyt. Dlhodobo stúpajúca hodnota emisného certifikátu navyše nahráva výrobe elektriny v konkurenčných plynových - drahších elektrárňach. Na nálade na európskom trhu s uhlím sa podpisuje aj rozhodnutie o odstavení cez 12 GW (alebo necelých 30 %) uhoľných kapacít v Nemecku počas nasledujúcich 3 rokov.

Skôr podpriemerné dodávky z nemeckých veterných parkov udržiavali v posledných mesiacoch ceny spotových dodávok elektriny vyššie, keďže v elektroenergetickom mixe boli viac zastúpené z hľadiska prevádzkových nákladov drahšie fosílne zdroje.

Obrat nastal na prelome januára a februára, kedy nadpriemerné vonkajšej teploty výrazne obmedzili spotrebu. Menší podiel na cenovom poklese spotových produktov mohla mať fotovoltika - slnečné počasie zvýšilo objem dodávok do siete. Už štvrtý rok po sebe vychádza nákup na elektrickom spote drahšie v porovnaní so zaistením na základe ročných produktov. Hoci nárast podielu obnoviteľných zdrojov v elektroenergetickom mixe by mal vzhľadom k ich minimálnym prevádzkovým nákladom potenciálne cenu elektriny znižovať, v praxi nízka spoľahlivosť veterných a solárnych elektrární a zatiaľ veľmi obmedzené možnosti skladovania elektriny ponechávajú priestor aj pre prevádzku fosílnych zdrojov. Pritom náklady na prevádzku uhoľných a plynových elektrární v posledných rokoch stúpajú predovšetkým z dôvodu rastúcej ceny emisného certifikátu. Určitý podiel na vyšších cenách spotu v Nemecku a sprostredkovane aj v SR mali v posledných rokoch komplikácie nukleárnej flotily vo Francúzsku a Belgicku.

Hlasovanie o Brexite má potenciál "pokaziť náladu" na akciových trhoch, čo sa môže negatívne premietať do cien energií, celkovo sa však neúspech dohody v Británii zdá byť očakávaný, emisné povolenky reagovali v polovici marca 2019 slabšou volatilitou a pokračujúci výpredaj na trhu s plynom dnes tlačí elektrický forward smerom dole, kontrakty na EEX mierne klesajú. Cena základného ročného pásma dodávky elektriny na nasledujúci rok 2020 sa pohybuje v polovici marca 2019 na úrovni tesne nad 50 EUR/MWh.

Zdroj www.energia.sk, www.e15.cz, www.energyhub.eu

Vývoj cien elektriny v Nemecku od 03/2018 do 03/2019 - Phelix Base Year 2020 Future
(Zdroj eex.com)

 

Vývoj na trhu s ropou

Miera korelácie cien ropy a plynu sa v prvých mesiacoch roka 2019 prepadla na iba 10 %. Jedná sa o pokračovanie trendu nastoleného ešte v predchádzajúcom roku, keď plyn čoraz viac sleduje vlastné fundamenty na úkor ropného trhu. Podiel kontaktov na dodávku plynu do Európy naviazaných na cenový vývoj ropy (jedná sa predovšetkým o zmluvy s ruským Gazpromom) neustále klesá. Rusko bolo v posledných rokoch donútené vo svojich zmluvách o dodávkach preformulovať indexáciu na ropné produkty a naopak, zakomponovať do cenotvorby cenový vývoj spotových produktov na kľúčových európskych trhoch. Viac-menej nízke percento korelácie medzi cenami ropy a plynu v posledných dvoch mesiacoch neznamená, že BRENT prestáva byť relevantným cenovým indikátorom pre NCG, ale len to, že začiatkom nového roka "prevalcovali" znateľné zmeny v ponuke a dopyte na európskych trhoch s plynom do istej miery ďalšie cenotvorné faktory, vrátane vývoja na trhu s ropou. Treba však poznamenať, že práve rastúci trend na trhu s ropou bol jedným z dôvodov skromnejších strát na konci forwardovej krivky NCG.

Trh s ropou v posledných mesiacoch sleduje predovšetkým vývoj americko-čínskych obchodných vzťahov, pretože prípadné prehlbovanie protekcionizmu ohrozuje vývoj svetovej ekonomiky, a teda sa negatívne podpíše na spotrebe energií. Ďalším politicko-ekonomickým faktorom s potenciálom ohroziť svetové hospodárstvo je v tejto chvíli Brexit. Dohoda OPEC + (zahŕňajúce krajiny OPEC a ďalších 10 významných ropných producentov vrátane Ruska) podpísaná na konci minulého roka zaväzuje signatárov k obmedzeniu produkcie o celkových 1,2 mil. barelov/deň v prvých 6-tich mesiacoch roka 2019. Zaznievajú však špekulácie o možnosti predĺženia dohody aj do druhej polovice roka, otázkou však je, ako sa k takémuto kroku postaví Rusko, ktoré už v závere roka 2018 prejavovalo neochotu participovať na kolektívnom systéme kvót. Cena BRENT sa momentálne pohybuje na úrovni 67 USD/barel a cena WTI na úrovni 58 USD/barel.

Zdroj www.reuters.com, www.energia.sk

Vývoj cien ropy od 01/2019 do 03/2019

Zdroj www.ice.com

 

Vývoj na trhu so zemným plynom

Ako spot, tak i forward na európskych trhoch s plynom ustupovali v zimnej sezóne zo svojich predchádzajúcich cenových pozícií na pozadí fundamentov. Počasie obmedzilo dopyt po energiách. Ponuka je naopak rastúca, keďže stabilné potrubné dodávky do Európy sú doplňované rastúcimi objemami LNG importovanými cez morské terminály. Cenový rozdiel medzi dodávkami skvapalneného plynu na ázijské a európske trhy je v porovnaní s minulým rokom trikrát nižší, preto Ázia toľko neláka v tohtoročnej zimnej sezóne LNG dodávky. Navyše na atlantickom pobreží USA a v ruskom Jamale došlo ku sprevádzkovaniu nových exportných kapacít, pričom európske trhy sú destinácie, ktoré preferujú z dôvodu vyšších nákladov na prepravu k odľahlejším ázijským zákazníkom. V dôsledku importu stúpli objemy do Británie v porovnaní s minuloročnou zimou o 70 %, Holandsko získalo 13x viac objemu ako vlani, Belgicko - 5x.

So začiatkom nového kalendárneho roka sa na európskych trhoch ustálil trend poklesu, ktorý sa opieral predovšetkým o nečakane hojné dodávky skvapalneného plynu (LNG) do Európy a mierne teplotné podmienky na kontinente. Nadpriemerné teploty v Európe poskytli priestor pre doplňovanie zásobníkov aj počas zimy. Príliv LNG do Európy vysvetľuje niekoľko faktorov. Na strane ponuky v Q4/2018 a Q1/2019 výrazne stúpli výrobné kapacity skvapalneného plynu v Atlantiku, ktoré uprednostňovali z dôvodu vyšších nákladov na transport európske trhy. Navyše, ceny na plyn v Ázii tento rok nedokázali konkurovať európskym, a to z dôvodu vyššieho zastúpenia jadra vo výrobe elektriny v ázijských krajinách a tiež z dôvodu nadpriemerných vonkajších teplôt. Momentálne sa cena ročného produktu pohybuje na úrovni cca 15 - 16 EUR/MWh.

Vývoj cien zemného plynu od 01/2019 do 03/2019

Zdroj www.pxe.cz, www.eex.de, www.energia.sk