Stávame sa dodávateľom tepla a chladu

Okrem elektriny a plynu sú teplo a chlad ďalšími komoditami, dodávku ktorých vieme našim zákazníkom zabezpečiť.

Našou víziou je prinášať firmám a ľuďom nové technológie, vďaka ktorým ušetria na energiách. Dodávka tepla a chladu je oblasť, ktorou sme sa zaoberali už dlhšie obdobie. Teraz sme pripravení a spoľahlivo vieme zákazníkom zabezpečiť:

 • analýzu aktuálneho stavu kotolne,
 • návrh a projektovú dokumentáciu riešenia,
 • samotnú realizáciu a vybudovanie,
 • ako aj prevádzku a servis kotolne.

Pracujeme na viacerých projektoch, kde okrem vybudovania či modernizácie kotolne budeme niekoľko rokov dodávať teplo, teplú vodu a v niektorých prípadoch aj chlad pre bytové domy. Takáto forma spolupráce odbremeňuje bytové podniky od starostí o prevádzku a údržbu kotolne. Navyše počas doby prevádzky garantujeme výšku úspor a nižšiu cenu tepla v porovnaní s veľkým lokálnym distribútorom. Kotolne sú online diaľkovo riadené a tým vieme flexibilne reagovať na požiadavky bytového podniku, čím predchádzame havarijným stavom.

Výhody pre bytové družstvá:

 
 • nižšia cena tepla ako od veľkého lokálneho distribútora,
 • odpadá starosť o prevádzku a údržbu,
 • online ďiaľková správa riadenia kotolne,
 • zabezpečenie vlastného servisu.

Zdrojom tepla môžu byť kotly na zemný plyn alebo systém vybudovaný na obnoviteľných zdrojoch s tepelnými čerpadlami. Tie v letnom období poslúžia ako zdroj chladenia.

V oblasti HVAC (vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika a klimatizácie) poskytujeme tieto komplexné riešenia:

 • optimalizácia prevádzky sústav zásobovania teplom,
 • návrh nových tepelných zdrojov pre sústavy zásobovania teplom,
 • systémy pre zabezpečenie tepelného komfortu,
 • modernizácia a rekonštrukcia tepelných zdrojov a sústav centrálneho zásobovania teplom,
 • prevádzkovanie tepelných zdrojov a dodávka tepla ako služba,
 • inteligentné riadenie distribúcie tepla, meranie a regulácia pre rôzne typy budov a priemyselných hál,
 • návrh a realizácia projektov na výrobu tepla z  OZE,
 • systémy na chladenie priemyselných, administratívnych a verejných priestorov, chladenie strojov a technológií,
 • hydraulické vyregulovanie pre zabezpečenie rovnomernej distribúcie tepla.

Teší nás pokrok a spokojní zákazníci, ktorí využívajú nové efektívne riešenia. Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na energeticke_riesenia@innogy.sk