Zaručujeme bezpečnosť dodávok plynu a elektriny

Chceme vás ubezpečiť, že zo strany Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE), ako dodávateľa elektriny, a zo strany spoločnosti innogy Slovensko (iSK), ako dodávateľa plynu, nie je dôvod predpokladať výskyt problémov, ktoré by bránili v dodávkach elektriny a zemného plynu zákazníkom.

VSE a iSK patria do kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky, preto sme v neustálom kontakte so zástupcami štátu a intenzívne sa pripravujeme na krízové situácie, vytvárame záložné pracoviská, dispečingy a rezervné tímy.

Máme uzatvorené dlhodobé zmluvy s dodávateľmi plynu a elektriny, ktorí sa zaviazali dodať objednané množstvá. Zároveň sú zmluvne zabezpečené dostatočné kapacity u prevádzkovateľov sietí. Vykonávanie každodenných činností pri realizácii dodávky (najmä mesačné a denné nominácie) je uskutočňované priebežne, pričom zamestnanci vykonávajúci túto činnosť sú lokalizovaní na rôznych miestach. V prípade nevykonania nominácie nedôjde k automatickému prerušeniu dodávky elektriny a plynu do odberných miest odberateľov. Tých individuálne kontaktujeme, aby sme vzniknutú situáciu spoločne vyriešili.

Vykonali sme preventívne opatrenia

V súčasnosti je pre nás najvyššou prioritou ochrana zdravia zamestnancov, zákazníkov a všeobecne obyvateľstva,ako aj zabezpečenie základného chodu spoločnosti, plynulej dodávky energií a našich služieb.

VSE a innogy Slovensko vykonali preventívne opatrenia v súlade s odporúčaniami politických predstaviteľov Slovenskej republiky (zákaz pracovných ciest do zahraničia, výrazné obmedzenie domácich pracovných ciest, obmedzenie stretnutí za účasti veľkého počtu osôb, „dobrovoľná karanténa“ osôb vracajúcich sa z rizikových oblastí).

Sme pre vás naďalej každý deň k dispozícii

Naši zamestnanci pokračujú v riešení požiadaviek zákazníkov formou práce z domu. Vášho biznis poradcu naďalej viete kontaktovať telefonicky (na mobilnom čísle) alebo e-mailom.

Našu online službu Webcentrum viete využiť aj na priame zadanie vašich požiadaviek. Ide o bezplatný komunikačný a informačný kanál pre všetkých zákazníkov VSE aj innogy Slovensko. Môžete v ňom kontrolovať svoju spotrebu plynu a elektriny, meniť si zálohové platby a kontaktné údaje alebo si v prehľadnom archíve vyhľadať nové aj staršie faktúry. Všetky žiadosti môžete dnes zadávať z pohodlia vašej kancelárie pomocou aplikácie Online žiadosti v službe Webcentrum. Dizajn služby je prispôsobený pre tablety a smartfóny, takže Webcentrum je pre vás otvorené kedykoľvek a kdekoľvek.

Webcentrum si aktivujte TU.

Situáciu na trhu s elektrinou a plynom priebežne monitorujeme, sme v kontakte s distribučnými spoločnosťami a zástupcami štátu. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme neodkladne informovať.

V tejto náročnej situácii prajeme vám a vašim rodinám pevné zdravie a neutíchajúce odhodlanie dodržiavať ochranné opatrenia, ktoré zasiahli do životov všetkých ľudí. Veríme, že ak budeme disciplinovaní, podarí sa nám spoločne zmierniť dôsledky pandémie a čo najlepšie prekonať nasledujúce týždne.

VSE a innogy Slovensko