Vývoj cien vybraných komodít na svetových burzách

Pozrite si aktuálny prehľad vývoja cien komodít na svetových burzách, ktoré od začiatku roka výrazne ovplyvňuje nový koronavírus.

Vývoj cien elektriny

Obdobie extrémne nízkych denných cien elektriny pripadlo na druhý kvartál 2020, kedy rozsiahle karanténne opatrenia naprieč Európou negatívne ovplyvnili spotrebu energií. Spotreba elektriny v európskych krajinách, vrátane Slovenska, ale od konca jari stúpala, s ohľadom na predbežné cenové odhady pre september. Už 4 mesiace po sebe stúpajú ceny elektriny na všetkých denných trhoch s elektrinou v Európe.
V lete sa stal plyn jednoznačným výhercom z hľadiska energetického mixu v základnom pásme – lacná komodita vďaka drahým emisným povolenkám úspešne konkurovala nielen čiernemu, ale aj hnedému uhliu.
Slovenské jadrové elektrárne v lete 2020 prekonali objem výroby z rokov 2017 – 2019. S jedinou výnimkou v druhej polovici júna jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach dodávali do siete medziročne viac elektriny po celé tri letné mesiace. Tiež slovenská hydroenergetika tento rok vďaka daždivejšiemu počasiu dokázala vygenerovať viac elektriny ako v predchádzajúcich rokoch. Dodávky z uhoľných elektrární naopak klesli najnižšie za posledné 3 roky.

Zdroj: eex.de

Vývoj cien zemného plynu

Medzi aktuálne témy s potenciálom ovplyvniť vývoj na európskych trhoch s plynom patrí okrem ťažko odhadnuteľného vplyvu COVID-19 na spotrebu energií aj produkcia elektriny vo francúzskych jadrových elektrárňach. Chýbajúca elektrina z jadrových blokov je nahradzovaná predovšetkým produkciou plynových a uhoľných elektrární, čím je potom definovaný dopyt ako po fosílnych palivách, tak aj po emisných povolenkách.
Ponuku plynu v Európe výrazne ovplyvňujú prebiehajúce nórske odstávky a tiež reverzné toky ruského plynu na hranici Slovensko – Ukrajina.
Čo sa týka flexibilných amerických dodávok LNG do Európy, očakáva sa naštartovanie importu v polovici jesene, zatiaľ došlo k zrušeniu dodávok na september a tiež časti dodávok na október. V auguste kombinácia nadpriemerných vonkajších teplôt, nórskych odstávok a reverzných tokov ruského plynu späť smerom na východ prudko zdvihla cenové hladiny na európskych plynových trhoch.

Zdroj: pxe.cz

Vývoj cien ropy

Brent od svojho aprílového prepadu pod hladinu 17 USD / bbl skoro nepretržite stúpal vyššie. Kľúčovou témou pre trh s ropou zostal koronavírus, ktorý sa premietal do štatistík dopytu a ťažby komodity. Určitú podporu trh s ropou získal zo strany klesajúcej hodnoty amerického dolára – slabšia americká mena podporovala dopyt po komodite kótovanej v dolároch. Ďalším prorastovým faktorom sa stala pokračujúca spolupráca OPEC +. Počnúc májom OPEC + začal výraznejšie obmedzovať ponuku a v júli technická komisia OPEC + odporučila navýšiť produkciu ropy. Faktické obmedzenia v ponuke zo strany signatárov OPEC + sú však vyššie kvôli tomu, že mnoho výrobcov vrátane Iraku, Nigérie, Kazachstanu a Ruska, neplnilo svoje kvóty v predchádzajúcich mesiacoch na 100%, a preto musia dodatočne stiahnuť prebytočné objemy z trhu. Odhaduje sa, že v septembri signatári OPEC + obmedzia ponuku o cca 9 mil.bbl / d. Skromnejšie ťažobné kvóty OPEC + svedčia o stúpajúcom dopyte po komodite. Ďalšie pozitívne indikátory prichádzajú z USA, kde v druhej polovici augusta po prvý raz od februára stúplo číslo aktívnych ťažobných vrtov.

Zdroj: reuters.com

Vývoj cien uhlia

Augustové straty na trhu s uhlím vrátili CIF ARA Cal-21 späť k hladinám zo začiatku júna. Cenové výhľady na nasledujúce mesiace sa opierajú o predpoklad o raste spotreby uhlia v elektroenergetike. Cenové nárasty na európskych trhoch s plynom v auguste zdvihli konkurencieschopnosť hnedouhoľných a čiernouhoľných elektrární. Očakáva sa, že dopyt po uhlí celosvetovo začne stúpať už na jeseň, a to predovšetkým z dôvodu prekonania ničivého vplyvu COVID-19 na svetovú ekonomiku v prvej polovici roka – viditeľné medzimesačné zlepšenie v spotrebe palív zaznamenáva predovšetkým Ázia.
Čo sa týka dopytu po uhlí na globálnom trhu, je dôležité spomenúť medziročne vyššie objemy elektriny dodávanej z čínskych vodných elektrární. Už v prvej polovici roka daždivé počasie v Číne obmedzovalo potrebu spaľovať uhlie, trend by mal vydržať aj v ďalších mesiacoch, a vodné elektrárne by mohli „ušetriť“ čínskej energetike okolo 46 mt uhlia za obdobie august až október. Daždivejšie počasie tento rok panovalo aj v Európe, čo sa tiež podpisovalo na miere vytlačenia uhlia z elektroenergetického mixu.

Zdroj: reuters.com

Vývoj cien emisných povoleniek

Previazanosť cenového vývoja na trhu s ropou a na trhu s emisnými kvótami EUA sa za posledné dva mesiace znížila. V tomto roku sa emisná povolenka odpútala od svojich fundamentov: hoci ponuka výrazne prevyšuje dopyt po kvótach, cena EUA certifikátu od marcového prepadu skoro bez prestávky mieri vyššie. Cenový vývoj EUA produktov podľa vzoru akciových trhov reflektuje skôr optimistické očakávania investorov vo vzdialenejšom časovom horizonte ako aktuálnu bilanciu ponuky a dopytu na trhu. Optimizmus akciových trhov sa tento rok významne premieta ako do obchodovania s ropou, tak aj do obchodovania s emisiami. Burzy pre obe komodity indikuje úroveň budúcej spotreby energií. Zníženie cenovej korelácie medzi Brentom a EUA Dec-20 možno čiastočne pripísať na vrub cenovému skoku EUA povolenky na začiatku júla, kedy výbor Európskeho parlamentu nečakane podporil iniciatívu zapojenia námornej prepravy do systému obchodovania s emisiami.

Zdroj: reuters.com