Aktuálne trendy v energetike

Čo prinesie nasledujúcich 20 rokov v energetike? Na čo je potrebné sa pripraviť? Prinášame pohľad International Energy Agency.

Covidova kríza prehlbuje spomalenie energetickej efektívnosti a zvyšuje potrebu opatrení.Najslabší pokrok v energetickej efektívnosti za posledných 10 rokov ohrozuje medzinárodné klimatické ciele a z nasledujúcich troch rokov robí kritické obdobie na zvrátenie tohto trendu.

Výhľad dopytu po elektrine vo vybraných regiónoch/krajinách v scenári 2019 – 2030

  • Vo vyspelých ekonomikách sa dopyt po elektrickej energii vráti na predkrízovú úroveň do roku 2023 a potom do roku 2030 stúpa o 0,8 % ročne, a to vďaka elektrifikácii mobility a tepla.
  • V rozvíjajúcich sa ekonomikách stúpa úroveň vlastníctva domácich spotrebičov a klimatizácií spolu s rastúcou spotrebou tovaru a služieb, čo podporuje silný rast, ktorý prekročí predkrízové úrovne do roku 2021.
  • Obnoviteľné zdroje energie v nasledujúcom desaťročí uspokojujú 80 % globálneho rastu dopytu po elektrine a do roku 2025 predbehnú uhlie ako hlavný prostriedok na výrobu elektriny.
  • Čína je na čele a do roku 2030 rozširuje podiel elektriny z OZE o takmer 1 500 TWh.
  • Predaj elektrických automobilov v roku 2020 zlomil všetky rekordy uprostred krízy vyvolanej pandémiou. Celosvetový predaj elektromobilov sa vyšplhal na viac ako 3 milióny a dosiahol trhový podiel viac ako 4 %.

Zmena globálnej výroby elektriny

  • Fotovoltika sa stáva dominantou a očakáva sa ďalšia expanzia. Od roku 2020 solárna energia rastie priemerne o 13 % ročne, čo zodpovedá takmer jednej tretine rastu dopytu.
  • Podiel uhlia na globálnej výrobe elektriny klesne v 2030 na 28 %, čo je pokles 35 % k roku 2020.

Graf: Zmena globálnej výroby elektriny podľa zdroja v 2000 – 2040

Zdroj: IEA

Zmena globálnej výroby elektriny podľa zdroja v 2000 – 2040

  • Emisné povolenky sa v EÚ obchodujú za ~50 eur/ tona.
  • K rastu cien emisných povoleniek (EUA) prispieva prísnejšia unijná politika ochrany klímy, ale i dopyt zo strany špekulantov.
  • Emisné povolenky budú mať dopad na zdraženie nákladov mnohých firiem. Financial Times a na Bloombergu popisujú povolenky ako stále rastúcu investíciu s cieľovou cenou do 100 eur za tonu.