Fotovoltika: Elektrina z obnoviteľných zdrojov

Európska komisia navrhla nové znenie smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, ktorá má platiť od roku 2023 pre spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami. Ide o reakciu na ciele Európskej zelenej dohody, vďaka ktorým má EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
Cieľom je, aby firmy uchádzajúce sa o verejné financie povinne podávali správu, ako ich činnosť prispieva k splneniu klimatických cieľov Únie. Vykazovať bude potrebné predovšetkým environmentálne parametre, ako je uhlíková stopa či využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Na odkladanie investícií do environmentálnych riešení nie je priestor – sme tu a radi pomôžeme s modernizáciou aj vášmu podniku. VSE je spoľahlivým partnerom v energetike a energetických riešeniach už vyše 90 rokov. Prinášame komplexné riešenia v oblasti fotovoltiky, vysokú odbornosť a kvalitné overené technológie.

Naši zákazníci – Hriňovská mliekareň Koliba a Slovenské magnezitové závody Jelšava – sú pozitívnym príkladom toho, ako sa dá sila slnka využiť vo vlastný prospech či ako šetriť planétu a financie zároveň. Mliekareň spotrebúva pri svojej výrobe veľké množstvo energie. Vďaka našim fotovoltickým riešeniam ušetrí ročne viac ako 50-tisíc eur.

Zabezpečíme pre vás:

  • žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja pre prevádzkovateľa distribučnej siete (na uvoľnenie rezervovanej kapacity),
  • odbornú analýzu na základe vašej spotreby,
  • technický návrh umiestnenia panelov,
  • projektovú dokumentáciu,
  • inžiniering vrátane stavebného povolenia,
  • inštaláciu zariadení,
  • kontrolu počas prevádzky,
  • záručný a pozáručný servis všetkých typov fotovoltických elektrární.

Samozrejmosťou je aj vybudovanie dispečingu, ktorý je nutné zriadiť pre príslušných prevádzkovateľov pri pripojení fotovoltickej elektrárne nad 100 kW. Zákazníkovi prináša prehľad v reálnom čase o spotrebe, o vyrobenej elektrine, ako aj o celkovom šetrení nákladov.

Lokálny fotovoltický zdroj je možné umiestniť na strechu alebo zem. Orientačná návratnosť predstavuje 6 – 9 rokov podľa typu inštalácie. Cena riešenia závisí od umiestnenia fotovoltických panelov – na strechu alebo zem – a od vzdialenosti jednotlivých polí od trafostanice.

Naše riešenia sú vhodné pre administratívne budovy, nemocnice, školy, priemyselné budovy, výrobné haly, hotely, reštaurácie a pod.

Poradíme vám vhodnú formu financovania vášho projektu:

  • priama platba za dielo s výhodnejšou cenou,
  • predaj na splátky – okamžitý predaj zákazníkovi s rozloženou splatnosťou kúpnej ceny v čase, uplatnenie DPH a okamžitý odpis nákladov, minimalizácia úverového zaťaženia, znížená administrácia.

Slnečné žiarenie predstavuje najdostupnejší, trvalo udržateľný a ekologický zdroj energie. Využite jeho silu a optimalizujte náklady na elektrinu vo svojej prevádzke. Kontaktujte svojho obchodníka alebo nám napíšte email na energeticke_riesenia@innogy.sk