VSE v úlohe dodávateľa poslednej inštancie (DPI)

Ukončenie činnosti niektorých dodávateľov

Tohtoročná a stále pretrvávajúca kríza je globálna a veľmi citlivo sa prejavuje v krajinách EÚ, Slovensko nevynímajúc. Ceny komodít rastú od začiatku roka a aj dnes dosahujú extrémne hodnoty.

Na našom trhu sa od septembra tohto roku už minimálne traja dodávatelia obrátili na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s oznámením o ukončení činnosti dodávky elektriny či zemného plynu. Hovoríme o spoločnostiach SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., BCF ENERGY, s.r.o. a Smart Energy Contractor SEC, a.s.

O ich zákazníkov sa okamžite postarali dodávatelia poslednej inštancie (DPI).

Dodávateľ poslednej inštancie

Dodávateľom poslednej inštancie v prípade dodávky elektriny na východoslovenskom distribučnom území je naša spoločnosť VSE. O dodávku elektriny sme sa postarali automaticky a zo strany odberateľov neboli potrebné žiadne úkony. „Ubezpečujeme odberateľov, že dodávka elektriny je pre nich zabezpečená a pokračuje bez prerušenia,“ zdôrazňoval počas celého trvania režimu DPI Miroslav Kulla, predseda predstavenstva VSE.

Dodávateľ elektriny, ktorý má záujem stať sa DPI, musí splniť prísne kritériá. Naša VSE prešla výberom nielen vďaka svojej stratégii nákupu elektriny, ale napríklad aj vďaka tomu, že dodržiava štandardy kvality dodávky elektriny. VSE je silná spoločnosť so silným zázemím skupiny E.ON, či s pevnou históriou.

Ceny v režime DPI sú vysoké

Na odberateľov, ktorým dodáva elektrinu DPI, sa vzťahuje osobitné cenové rozhodnutie. Podľa tohto rozhodnutia sme vo VSE nakupovali a i dnes ešte nakupujeme elektrinu na burze za ceny, ktoré sú rekordne vysoké. „Napriek veľkosti našej spoločnosti musíme zdôrazniť, že je to pre nás veľmi náročné,“ povedal M. Kulla. Vo VSE sme museli prijať niekoľko mimoriadnych opatrení a optimalizovať náklady našej spoločnosti. Len tak sme dokázali zabezpečiť a naďalej garantovať stabilnú dodávku elektriny, na ktorú sme sa v tomto roku zmluvne zaviazali.

Súčasná legislatíva a inštitút DPI totiž nerátajú s tak rozsiahlou energetickou celoeurópskou krízou. Preto sme tiež začali presadzovať hľadanie nového systémového riešenia, ktoré bude takéto prípady zohľadňovať.

Okrem nákupu elektriny a zabezpečenia plynulej dodávky bolo dôležité zamerať sa na to, ako čo najskôr poskytnúť čo najkvalitnejšie služby pre viac ako 50 000 odberateľov, ktorí spadli do režimu DPI. Hlavne sme analyzovali veľké množstvo dát o týchto nových odberateľoch a nastavovali všetky naše systémy.

Ochrana odberateľov v režime DPI trvá 3 mesiace. Kedykoľvek počas tejto doby môžu odberatelia uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom, pre ktorého sa rozhodnú. Ak sa odberateľ ani po 3 mesiacoch nerozhodne podpísať zmluvu o dodávke elektriny s novým dodávateľom, stáva sa riadnym zákazníkom DPI – teda našej spoločnosti VSE. Po skončení režimu DPI prechádzajú firemní zákazníci na cenníkové ceny.

Režim DPI mal na firemných zákazníkov aj ekonomický dopad a to vo forme zmeny ceny s negatívnym efektom na ich náklady. Toto obdobie a dianie na energetickom trhu je neštandardné pre všetkých nás – zákazníkov domácnosti, firemných zákazníkov, ale aj dodávateľov energií. „Ďakujeme všetkým zákazníkom, súčasným i tým novým, za ich dôveru a zhovievavosť pri zabezpečovaní stabilnej dodávky energií v období, kedy to nie je samozrejmé,“ dodal M. Kulla, predseda predstavenstva VSE.